Czech Republic

Průzkum: Téměř třetina Čechů soudí, že vláda ‚covidkrizi‘ nezvládla. Osm lidí z deseti souhlasí s uvolněním výuky

Z momentálnì platnıch restrikcí má nejvìtší podporu omezení kontaktù na nanejvıš šest lidí, které podporuje 59 procent lidí, a omezení poètu osob v obchodech, s nímž souhlasí 58 procent respondentù. Proti tìmto opatøením je 32, respektive 34 procent respondentù. S omezením kontaktu s rodinou souhlasí 53 procent lidí.

Nejmenší podporu má zákaz noèního vycházení a omezení otvírací doby obchodù. Dva z pìti oslovenıch souhlasí s èásteènım uzavøením škol (38 procent), polovina lidí je proti nìmu. Stálé omezení maloobchodu a služeb podporuje podle prùzkumu 16 procent lidí, naopak proti nìmu je 77 procent dotázanıch.

Agentura STEM/MARK provedla prùzkum ve dnech 25. až 27. listopadu, dotázala se pøi nìm tisícovky respondentù.

Do škol se nadcházející pondìlí vrátí po prvních a druhıch tøídách také celı první stupeò, žáci druhého stupnì budou mít vıuku støídavou po tıdnu. K mírnìjším protiepidemickım opatøením pøejde Èesko od ètvrtka, rozhodli ministøi na nedìlním mimoøádném jednání. Otevøít budou moci restaurace, všechny obchody i provozovny služeb a skonèí noèní omezení volného pohybu.

Football news:

The PFL is a football UFC. KAMAZ offered Khabib a place in the team
The Premier League will lose the competition for juniors after Brexit. And permits for foreigners in vain feared - they are easy to obtain (although Kant and Solskjaer coach would not be able)
Solskjaer pro 1:2 with Sheffield: We should be criticized, because there is no result. The guys have been great for a few months
Juve congratulated Buffon on his 43rd birthday: Happy birthday, Superman!
Semin about Miranchuk: Well done, fighting for his future! It stands up to the competition in Atalanta
Jose Mourinho: I'm not a friend of Klopp, but I have no problems with him
Fiorentina have loaned Napoli defender Malcuis until the end of the season