Czech Republic

Průmyslová výroba v EU v červnu rostla. V ČR se vyrobilo víc o 13 procent

Ve srovnání s loòskım èervnem se produkce prùmyslu v EU propadla o 11,6 procenta, èímž její meziroèní pokles po pøedchozích dvou mìsících vıraznì zpomalil. 

V eurozónì vıroba proti kvìtnu vzrostla rovnìž o 9,1 procenta. Mírnì tak zaostala za oèekáváním analytikù, kteøí podle agentury Reuters pøedpovídali desetiprocentní nárùst. Meziroènì poklesla o 12,3 procenta.

Mezi èlenskımi státy unie zaznamenaly nejvìtší mezimìsíèní rùst vıroby Slovensko o 21,7 procenta, Maïarsko 17,1 % a Rumunsko 16,3 %. V Èesku prùmysl vyprodukoval o 13,4 procenta více než v kvìtnu. V Belgii èi Finsku produkce mezimìsíènì klesla.

V meziroèním srovnání jako jediné zaznamenalo rùst Irsko o 4,5 procenta. Nejvíce naopak vıroba poklesla v Portugalsku o 14,8 procenta, Nìmecku a Španìlsku o 14,1 procenta a Itálii o 13,7 procenta.

V Èesku se produkce prùmyslu proti loòskému èervnu snížila o 11,9 procenta, což je vıraznì menší pokles než v pøedchozích dvou mìsících.

Football news:

The Commission on the vote of no confidence in Bartomeu started its work. Within 10 working days, it will check the collected signatures
Gian Piero Gasperini: Today, only Juventus and Inter can talk about the scudetto. Maybe even Napoli
Juventus contacted Lyon yesterday about Aouar's transfer. There has been no offer yet
Lyon is ready to lower the price of Depay. Now the club demands 25 million euros from Barca
The Oxford bus was blocked for 6 hours due to antiseptic. I had to take a taxi to the match
Alonso went on the bus at half-time against West Brom. Lampard was angry as ever
Zidane on Hazard: It's ready. He has long been concerned about a serious problem, but now everything is fine