Czech Republic

Protivzdušnou obranu v Kaliningradu zničíme dle potřeby, řekl generál USA

Americkı generál Jeffrey Harrigian v úterı prohlásil, že pokud by bylo zapotøebí napøíklad znièit integrovanı systém protivzdušné obrany v kaliningradské oblasti, nemìl by nikdo bıt na pochybách o tom, že pøíslušnı plán pro splnìní takového to cíle samozøejmì existuje.

Na vıroky velitele vzdušnıch sil USA v Evropì, které zveøejnil èasopis Breaking Defense, reagovala v pátek mluvèí ruského ministerstva zahranièí Marija Zacharovová.

„Za prvé to považujeme za hrozbu. Za druhé považujeme takováto prohlášení za naprosto nezodpovìdná,“ øekla.

Ruské ministerstvo obrany na Harrigianovo prohlášení uvedlo, že „region je dobøe chránìn“ pøed americkımi „agresivními plány“.

Kaliningradská oblast je území, které Rusko dobylo na Nìmecku v druhé svìtové válce. V zásadì slouží jako mohutné vojenské pøedmostí.

Oblast je i v hledáèku letcù NATO, vèetnì èeskıch, kteøí v regionu hlídkují a chrání v nìm vzdušnı prostor pobaltskıch republik.

Football news:

In the 90s, the Russian club played in the Finnish championship: the players carried cigarettes, the President went on the field. It ended because of the default
Flick about Holand: it is the first season, so it is too early to compare it with Levandovsky
Felix sprained a knee ligament in training. This is his 3rd injury of the season at Atletico
Ibrahimovic was injured in training. In Milan, they believe that he is out for a long time
Flick about Borussia: This is one of the best teams in Europe. I will be very happy if we play for zero
Barcelona trained in large groups, Real Madrid – in small ones, despite being allowed to go to the second stage of training
Klopp spoke to Werner via video link. They couldn't meet in person because of the virus