Czech Republic

Procházka bude v hlavním zápase turnaje UFC. Sok dvakrát bojoval o titul

Informovala o tom televize ESPN s odkazem na prezidenta organizace Danu Whitea, do oficiálního potvrzení chybí jen formality. Obì strany už ústnì souhlasily. Známo také ještì není místo.

Velkı rozhovor

Jiøí Procházka

„Opravdu velká vızva, máme z ní radost. Reyes bude v Jirkovì kariéøe rozhodnì nejvìtší soupeø. My si teï hlavnì musíme s tımem sednout a najít vıchodisko, jak se v téhle dobì, která sportu nepøeje, maximálnì pøipravit,“ øíká Procházkùv trenér Martin Karaivanov.

Kdo je Reyes?

Tøetí muž polotìžké kategorie do 93 kilogramù za šampionem Janem Blachowiczem a Thiagem Santosem, Procházkovi aktuálnì patøí šestá pozice (žebøíèek UFC dává Èechovi èíslo pìt, nebo jednièka nepatøí šampionovi, nıbrž nejbližšímu vyzyvateli).

30letı Reyes (12-2) má za sebou první porážky v kariéøe, dosud jen vítìzil, ale v únoru a teï v záøí padl v titulovıch bitvách s tehdejším šampionem Jonem Jonesem (na body, Jones se pak titulu vzdal a pøešel do vyšší váhovky) a pozdìji Polákem Blachowiczem.

„S Jonesem to tedy bylo spornì, nebo spíš tìsnì na body a Blachowicz mu nemusel sednout, Polák se opravdu vıteènì pøipravil,“ myslí si Karaivanov.

Poté, co se Jones bìhem roku vzdal titulu, šance na pás šampiona se otevøela pro celou divizi, tedy i pro Procházku, ale i další: Glovera Teixeiru èi Aleksandara Rakice. Ti všichni pøicházeli vıhledovì v úvahu jako další soupeøi.

„Šlapeme si tam po krku,“ souhlasí Karaivanov. „Ale na titul teï nemyslíme. Až to pøijde, tak to budeme øešit. My zùstáváme nohama na zemi.“

Procházka ohromil nejlepší svìtovou soutìž èervencovou premiérou, v níž ve druhém kole knokautoval favorita Volkana Oezdemira. Od té doby se jeho manažeøi snažili domlouvat další souboje ještì pro tento rok, ale napøíklad Nikita Krylov (devátı muž polotìžké váhy) jej odmítl.

Byla to spontánní rvaèka, zhodnotil zápas v Abú Zabí Procházka:

13. èervence 2020

Football news:

Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two