Czech Republic

Při riskantní jízdě raději položil motorku, vyhnul se tak čelnímu střetu

K dramatické situaci došlo na klikatém úseku silnice v sobotu krátce po 18. hodinì, když se motorkáø snažil pøedjet autobus. Do manévru se pustil i pøesto, že nevidìl do protismìru.

„Podle prvotního šetøení motorkáø zaèal pøedjíždìt v pravotoèivé zatáèce autobus, aniž mìl dostateènı rozhled pøed sebe. V této chvíli v protismìru jel automobil Škoda a øidiè motorky Suzuki zaèal prudce brzdit,“ uvedl trutnovskı policejní mluvèí Lukáš Vincenc.

Cizinec svùj stroj takzvanì položil, spadl na zem a setrvaèností se dostal mimo vozovku. Motorka však pokraèovala dál do protismìru, narazila do levého boku oktávky a odrazila se do pravého pøíkopu. Na místì zasahovali záchranáøi i profesionální hasièi z Vrchlabí.

„Jednotka zajistila místo události, zkontrolovala havarované dopravní prostøedky na únik provozních kapalin a pomohla s naložením motorky na odtah,“ popsala mluvèí krajskıch hasièù Martina Götzová.

Zdravotníci muže prohlédli, ale podle policie z nehody vyvázl bez zranìní. Dechová zkouška u nìj však odhalila 0,4 promile alkoholu. Nyní ho èeká pøestupkové øízení. Protože jde o cizince, policie mu uložila kauci 15 tisíc korun.

Nebıt pohotové reakce, mohl støet klidnì skonèit tragicky. Na stejné silnici vloni v záøí zemøel generál vojenské tajné služby poté, co do jeho vozu èelnì narazil sportovní Ford Mustang, kterı taktéž pøedjíždìl. Policie letos v kvìtnu potvrdila, že pøíèinou nehody byla právì rychlá a riskantní jízda.

Podívejte se na video z loòské nehody mustangu na téže silnici:

21. záøí 2019

Football news:

In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season
Barella about 2:1 with Bayer: We put to shame Inter's critics who doubted our unity