Czech Republic

Při nehodě na Jižní spojce vyletěl z auta motor, řidiče hledá policie

Nehoda se stala okolo 22. hodiny. „V noci jsme pøijali oznámení o nehodì osobního vozu na Jižní spojce u èerpací stanice OMV. Vozidlo narazilo do sloupu veøejného osvìtlení a do svodidel,“ uvedla mluvèí policie Eva Kropáèová.

Souèástky z pøední èásti vozu se roztøíštily po celé silnici, motor auta skonèil v protismìru. Øidiè se však v dobì pøíjezdu policistù na místì nenacházel.

„Prosíme veøejnost o pomoc pøi pátrání po øidièi. V pøípadì, že má nìkdo z øidièù kamerovı záznam zachycující tuto vážnou dopravní nehodu nebo nìkdo zná ve svém okolí zranìného èlovìka, a sdìlí informace na telefonní èíslo 158,“ dodala Kropáèová.

Podle policie vznikla škoda na osvìtlení a na svodidlech za sto tisíc korun. 

Komunikace byla asi na hodinu uzavøená kvùli úklidu. Z poškozeného motoru vyteklo na silnici velké množství oleje, kterı museli hasièi zasypat sorbentem.

Football news:

Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible
Ronaldo ranked in the top 3 scorers of Juventus in Serie A in the XXI century (71 goals). He overtook Dybala
Rostov did not file a protest against the result of the match with Zenit. Replay is not possible (SE)
Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo
Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A