Czech Republic

Prezident Zeman jmenoval deset nových soudců. Navrhla je Marie Benešová

„Navržení kandidáti by mìli nahradit soudce, kteøí v rámci takzvané pøirozené obmìny odešli, respektive odejdou z resortu justice k 31. prosinci 2020,“ uvedla k seznamu Benešová po schválení vládou.

Ètyøi posily zamíøí do obvodu støedoèeského krajského soudu, tøi pod pražský mìstský soud a po jedné do obvodu krajských soudù v Plzni, Hradci Králové a Brnì.

Mezi novými soudci je jedna dosavadní státní zástupkynì, dva advokáti, tøi vyšší soudní úøedníci, dva asistenti soudce, jeden právník z Generálního øeditelství cel a jediný justièní èekatel. Je jim od 31 do 44 let, sedm z nich jsou muži.

Benešová odeslala Hradu seznam kandidátù 11. listopadu. Vláda návrh projednávala proto, že podle Ústavy spolupodepisuje prezidentovo rozhodnutí o jmenování soudcù premiér. Zeman soudce naposledy jmenoval letos v èervenci, tehdy jich bylo 33.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years