Czech Republic

PŘEHLEDNĚ: Rok s covidem. Neznalost, izolace i světová panika

Zdravotníci testují lidi na covid-19 v kostele v italské Neapoli. (18....

LISTOPAD 2019

17. listopadu - Infekce byla poprvé zjištìna u pìtapadesátiletého muže z provincie Chu-pej. Uvedl to až v bøeznu list South China Morning Post s odvoláním na èínské vládní údaje, zpráva ovšem zatím nebyla potvrzena.

PROSINEC 2019

8. prosince - První èínskou vládou oficiálnì zaznamenaný pøípad pacienta se symptomy covidu-19, který vyhledal zdravotnickou pomoc.

16. prosince - V nemocnicích se objevují první pacienti nakažení novým typem koronaviru.

31. prosince - Èína oznámila Svìtové zdravotnické organizaci (WHO), že zaznamenala nìkolik pøípadù neznámé pneumonie ve mìstì Wu-chan.

1. ledna - Peking uzavírá trh se zvíøaty ve Wu-chanu, který je považován za zdroj nákazy.

LEDEN 2020

5. ledna - Èínské úøady vyvrací, že pneumonii zpùsobil SARS.

7. ledna - Èína oznamuje, že identifikovala nový koronavirus s doèasným oznaèením 2019-nCoV.

9. ledna - Mìsto Wu-chan zaznamenalo prvního zemøelého na koronavirus.

12. ledna - Èína veøejnì sdílela genetickou sekvenci covid-19.

13. ledna - Thajsko oznámilo první pøípad nákazy koronavirem mimo pevninskou Èínu. Virus se prokázal u ženy, která osmého ledna dorazila do Thajska z Wu-chanu.

16. ledna - První pøípad nákazy v Japonsku. Pacientem je tøicetiletý muž, který do zemì pøiletìl z Wu-chanu.

20. ledna - Pøípad nákazy koronavirem hlásí úøady i v Jižní Koreji. Pacientkou je 35letá Èíòanka, která pøiletìla z Wu-chanu na mezinárodní letištì Inèchon.

21. ledna - Pøi cestì do èínského mìsta Wu-chan radí èeské ministerstvo zahranièí kvùli šíøení nového koronaviru preventivnì používat ústní roušky a vyvarovat se míst s velkou hustotou lidí.

23. ledna - Peking ve snaze zabránit dalšímu šíøení nového koronaviru odvolal všechny velké akce spojené s oslavami lunárního Nového roku. Peking ve snaze zabránit dalšímu šíøení nového koronaviru odvolal všechny velké akce spojené s oslavami lunárního Nového roku.

24. ledna - Ve Francii se objevily dva pøípady nákazy novým koronavirem. Je to vùbec první pøípad výskytu nemoci v Evropì. 

25. ledna - První potvrzený pøípad nákazy novým typem koronaviru byl zaznamenaný i v Austrálii. 

26. ledna - Ve vietnamské nemocnici leží kvùli novému koronaviru èeský obèan. Premiér Andrej Babiš poprvé kvùli koronaviru svolává Bezpeènostní radu státu.

27. ledna - Nový koronavirus se objevil v Hongkongu, v Macau, Thajsku, na Tchaj-wanu, v Japonsku, Jižní Koreji, Vietnamu, Singapuru, Malajsii, Nepálu, USA, ve Francii, v Kanadì, Austrálii èi v Kambodži.

28. ledna - Nìmecko potvrdilo první pøípady nákazy novým typem koronaviru v okrese Starnberg u Mnichova.


29. ledna
- Svìtové aerolinky vèetnì British Airways nebo Lufthansy zaèínají rušit své spoje do Èíny nebo jen nìkterých mìst.

30. ledna - Svìtová zdravotnická organizace (WHO) kvùli epidemii vyhlašuje globální stav zdravotní nouze. Uèinila tak teprve pošesté ve své historii.

31. ledna - Koronavirem už se nakazilo pøes 9 900 lidí, 213 jich nákaze podlehlo. První dva potvrzené pøípady hlásí Velká Británie i Rusko. První pøípad má i Švédsko.

Football news:

Mourinho on Klopp's expression on the sidelines: When I behaved like this, there was a reckoning. Some people are different
Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, AC Milan, Juve and 6 clubs from England are among the organizers of the Super League. There will be 20 teams in the tournament
Ronaldo and Georgina violated anti-bullying measures by going to a ski resort. Juve player faces a fine
Aubameyang may miss the match against Manchester United. His mother is sick
The PFL is a football UFC. KAMAZ offered Khabib a place in the team
The Premier League will lose the competition for juniors after Brexit. And permits for foreigners in vain feared - they are easy to obtain (although Kant and Solskjaer coach would not be able)
Solskjaer pro 1:2 with Sheffield: We should be criticized, because there is no result. The guys have been great for a few months