Czech Republic

Prázdná prostřední sedačka v letadle snižuje riziko covidu, ukazuje studie

Novou studii vedlo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) , kterou provádìla spoleènì s Kansaskou státní univerzitou, informuje server BuzzFeed News. „Vızkum nám potvrdil, že riziko pøenosu se zvyšuje s ubíráním vzdálenosti. Tedy, èím blíže jste nakažené osobì, tím spíše se nakazíte,” uvádí se ve studii, kterou vedl Watts Dietrich z CDC.

V rámci studie vìdci simulovali pøenos viru v letadle. Podobné simulace byly v minulosti použity i na zkoumání pøenosu v metru a jinıch dopravních prostøedcích. Bìhem pokusù pak ale zjistili, že pokud je nakažená osoba od zdravého èlovìka oddìlena jedním volnım místem, riziko, že budeme viru vystaveni, se snižuje. Podle na sobì nezávislıch pokusù, kdy v rùznıch typech letadel s rùznımi poèty nakaženıch pasažérù pokud provádìli vyšlo snížení rizika vystavení viru mezi 23 až 57 %.

Celkovì tak studie naznaèuje, že pokud nebude na prostøední sedaèce pøitomen žádnı pasažér, v letadle kde se nachází jeden až tøi nakažení, je riziko, že budete virùm vystaveni nižší zhruba o 35 až 39 %.

Studie zkoumala pouze vystavení virové náloži, nikoliv riziko pøenosu. V tom, zda k pøenosu opravdu dojde, totiž hraje roli, zda je èlovìk oèkovanı, èi zda má roušku. U oèkovanıch by mìlo bıt riziko pøenosu malé, jelikož jsou chránìni, u jedincù s rouškou už nejsou vısledky tak jasné. I pøesto, že totiž èlovìk roušku má, není vylouèeno, že zachytí veškeré viry a èlovìk se nenakazí.

CDC však doporuèuje, že do té doby, než bude pasažér plnì naoèkován, rozhodnì by nemìl do letadla bez roušky vstupovat. „Pokud èlovìk není oèkovanı, nejlepší je kombinování rozestupù s rouškami,” uzavírá se ve studii.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude