Czech Republic

Prasečina a ostuda! Kolář soptil kvůli opakované penaltě, co říkají pravidla?

„Praseèina nejvìtšího kalibru,“ soptil gólman Ondøej Koláø do televizní kamery. „Nechápu, že se nìco takového mùže na podobné úrovni stát.“

Deset minut pøed koncem, za pro Slavii postupového stavu 1:1, chytil Koláø penaltu. Vystihl smìr støely domácího útoèníka Kaby, vrhl se po své levé ruce a balon vyrazil.

V tu chvíli jásal – a všichni slávisti s ním. Vybavili si moment z loòského boje play off Ligy mistrù v Kluži, kde Koláø pokutovı kop také zneškodnil. Jenže tentokrát mu radost nevydržela dlouho.

Slovinec Skomina, hlavní rozhodèí, dostal do sluchátka echo od kolegy Massimiliana Irratiho, jenž sedìl u videa: „Brankáø v dobì kopu nestál na brankové èáøe, nech penaltu opakovat.“

Bylo to tìsné, o centimetry. Koláø se v dobì kopu odrážel, stál na špièkách a patami už se skuteènì nedotıkal bílé lajny ani nemìl nohu na její úrovni. 

Ale opravdu museli bıt sudí tak nemilosrdní?

Co øíkají pravidla o postavení brankáøe pøi pokutovém kopu

„Øekl mi, a mlèím, že mu u videa jasnì øekli, že jsem byl skoro krok pøed èárou. Sám jsem se na to pøitom teï díval a stál jsem na èáøe,“ hodnotil Koláø v emotivním rozhovoru pro O2 TV.

„Nechápu, že takhle zkušenej rozhodèí je línej se na to dojít padesát metrù podívat na monitor sám. Normálnì si na rozhodèí nestìžuju, ale tohle je fakt ostuda,“ kroutil hlavou.

Jednalo se o tzv. faktické rozhodnutí, na které se rozhodèí podle protokolu dívat nemusejí. Je to jako s ofsajdy, které buï jsou, nebo ne. I pøi nich pøi využití technologie kalibrovanıch èar rozhodují milimetry – Manchester City by mohl vyprávìt, jak kvùli tìsnému postavení mimo hru loni pøišel ve ètvrtfinále Ligy mistrù o postupovı gól proti Tottenhamu...

Èáry se brankáø pøi zahrávání pokutového kopu také buï dotıká, nebo ne – a v tomto pøípadì, jakkoli je to pro Slavii a Koláøe brutální, byl zøejmì opravdu o malièkı kousek pøed ní.

V Anglii na podobnì striktní vıklad doplatil minulı víkend Manchester United v utkání proti Crystal Palace (1:3). Postavení brankáø Davida de Gey bylo snad ještì tìsnìjší než to Koláøovo, a pøesto se pokutovı kop po intervenci VAR opakoval...

V Dánsku si ve støedu veèer k opakované penaltì místo Kaby stoupl obránce Scholz a Koláøe na druhı pokus pøekonal. V tu chvíli vedl Midtjylland 2:1 a psychicky zdeptanému soupeøi v závìru ještì dva góly pøidal.

„Kdybych nìco øekl, nebylo by to asi úplnì dobré smìrem k UEFA. Ale už chápu tady ten jejich moneyball,“ rıpl si do dánského soupeøe Vladimír Coufal.

Slávisté cítí køivdu. 

V dánském Herningu mìli soupeøe na lopatì. Rychle vedli díky Olayinkovi, v prvním poloèase hru kontrolovali, v rukou drželi postupovı vısledek, ale po pauze ubrali. Hromotluk Kabu nejprve hlavou vyrovnal a pak se po ruce Holeše, kterému nešastnì na ruku spadl hrubì nepovedenı odkop Traorého, pískala penalta. 

Tuze nešastnı moment – navíc umocnìnı tím, co následovalo. Tohle bude Slavii bolet hodnì dlouho...

Football news:

Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽