Czech Republic

Praha chce zpět část Stromovky, kterou zabrali Rusové v roce 1968. Diplomaté by tak přišli o parkovací místa

Dùvodem k rozhodnutí jsou víkendové informace o podezøení na zapojení ruskıch agentù do vıbuchù v munièním skladu ve Vrbìticích na Zlínsku v roce 2014. Novináøùm to v pondìlí øekli pøedstavitelé hlavního mìsta.

Èesko kvùli zprávì o možné úèasti ruskıch zpravodajskıch služeb pøi vıbuchu vyhostilo 18 lidí z ruského velvyslanectví v Praze, kteøí byli identifikováni jako pracovníci ruskıch tajnıch služeb. Moskva reagovala vypovìzením 20 zamìstnancù èeské ambasády v Rusku.

„Budeme primárnì jednat s vládou, protože pozemek je vlastnìn diplomatickım servisem, kterı rozhodne, co se bude dít. Pozemek nyní není užíván v souladu s tím, jak by mìl. Vızva odejde v pondìlí,“ øekl primátor Zdenìk Høib (Piráti).

Asi pùlhektarovı pozemek, o kterı jde, je ve vlastnictví Èeské republiky. Pøi invazi vojsk Varšavské smlouvy obsadili vojáci Stromovku, kde se utáboøili a využívali park jako základnu. „Rozloha Velvyslanectví Sovìtského svazu se poté rozrostla o èást parku Stromovka trvale a nic na tom nezmìnil ani odchod okupaèních vojsk v letech 1990 a 1991. Cílem navrhovaného usnesení je uvést rozlohu Velvyslanectví Ruské federace do stavu pøed 21. srpnem 1968,“ píše se v materiálu schváleném radními.

Návrh usnesení pøedložila Praha Sobì. „Proè má mít velvyslanectví Ruska stále k dispozici pozemek okupovanı od invaze v srpnu 1968? Tehdy vojska Varšavské smlouvy zabrala èást Stromovky a už to tak zùstalo. Teï je chvíle tento pozemek od Ruska získat zpìt pro obyvatele a návštìvníky Prahy,“ uvedl poslanec, pøedseda zastupitelù Prahy Sobì a starosta Prahy 7 Jan Èižinskı.

Podle Èižinského mìsto se svım rozhodnutím nevmìšuje do zahranièní politiky. „Tohle není o zahranièní politice. Je to o více než milionu hrdıch Pražanù, které zastupujeme. Mají právo chtít, aby mìsto patøilo lidem, a ne ambasádì autoritativní zemì z vıchodu, která se k nám chová nepøátelsky,“ uvedl Èižinskı.

Krok mìsta podpoøili koalièní Piráti i Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). „A Rusko využívá pozemky a budovy, které mu patøí. My jsme to uvítali,“ øekl pøedseda Spojenıch sil a europoslanec Jiøí Pospíšil.

Football news:

Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss
Barcelona and PSG are Interested in Monaco defender Caio Enrique. He is estimated at 25-30 million euros
Sergio Ramos: Real Madrid are disappointed, but we are not finished. Intent on winning La Liga
Bayern may invite Paratici from Juventus (La Stampa)