Czech Republic

PRAGUE BURLESQUE - SUPERSONIC WOMEN

PRAGUE BURLESQUE - NEJEXOTIÈTÌJŠÍ SHOW V PRAZE!

The Prague Burlesque Show - Supersonic Women


Prague Burlesque se vrací se svou spektakulární show! Nadzvukové ženy zaútoèí na mraèna a pøekonají hranice zvuku. Závod a rychlost jsou drogou pro Sonnyho Vargase a jeho pilotky!
V Praze neexistuje žádná jiná show, kde glamour potkává dekadenci. Zažijte explozi erotiky! Ponoøte se do varietního svìta plného exotickıch taneènic a pìvcù! Duel na hvìzdné obloze!
Král Pražské burlesky Sonny Vargas, esence muže, vás odzbrojí svımi písnìmi. Nesrovnatelné talenty: Miss Cool Cat, Lady Mousellyca, Coca Valente a Hayley The Strange jsou neøízené støely a spoleènì s Ritzy Dancers vybuchnou jako jaderná bomba.
Milenci, milenky - pojïme zažít nejlepší èas našich životù!

Afterparty: DJ Love Decoder


Divadlo je klimatizováno a opatøeno veškerım hygienickım a bezpeènostním opatøením pro vaše bezpeèí a komfort.

Vstupné:


BAR - sezení kolem baru
ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ - skvìlé sezení
VIP TICKET - nejlepší místa s obsluhou
GOLD TICKET - první øada s obsluhou a 1/2 láhve MUMM šampaòského
VIP BALKON - jedna vstupenka pro až 20 osob na soukromı balkon

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je mùžete
zakoupit a vytisknout on-line pøímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!
Další info:
sedadla bez místenek / slevy NE / bezbariérovı pøístup ANO

-TH-

Football news:

The Commission on the vote of no confidence in Bartomeu started its work. Within 10 working days, it will check the collected signatures
Gian Piero Gasperini: Today, only Juventus and Inter can talk about the scudetto. Maybe even Napoli
Juventus contacted Lyon yesterday about Aouar's transfer. There has been no offer yet
Lyon is ready to lower the price of Depay. Now the club demands 25 million euros from Barca
The Oxford bus was blocked for 6 hours due to antiseptic. I had to take a taxi to the match
Alonso went on the bus at half-time against West Brom. Lampard was angry as ever
Zidane on Hazard: It's ready. He has long been concerned about a serious problem, but now everything is fine