Czech Republic

Poslední šance na iDNES Premium za 1 Kč na 3 měsíce. Vyhrajte chytré hodinky

Èlenství v iDNES Premium odemyká ètenáøùm pøístup nejen k úplnému obsahu iDNES.cz, ale také všechny prémiové èlánky sesterskıch webù Lidovky.cz, Expres.cz a k digitálním verzím èasopisù z vydavatelství MAFRA dle vlastního vıbìru.

Èlánky, které jinde nenajdete

V redakèních plánech na pøíští tıdny najdete rozhovory s Jiøinou Bohdalovou, Magdalenou Dietlovou, pøedními èeskımi lékaøi, ale také tøeba se sportovním párem Lucií Šafáøovou a Tomášem Plekancem, kteøí se rozpovídají o svatbì i dalších plánech do budoucna .

Vìdìli jste, že zuby nejlépe vybìlí èerné pasty? Náš test to prokázal. A nejen to, otestovali jsme adventní kalendáøe a rùzné tipy na vánoèní dárky.

Pokraèují seriály Bílá hora: mıty a fakta, Sousedské války, startuje novı cyklus o elektromobilitì a v archivu jsou i všechny tématické seriály za 14 mìsícù provozu iDNES Premium.

Mimochodem, v prémiovém balení na iDNES.cz, Lidovky.cz i Expres.cz už vyšlo pøes osm tisíc èlánkù, a všichni pøedplatitelé mají pøístup do úplného archivu.

Filmy, audioknihy, e-knihy – to vše zdarma

iDNES Premium nejsou jen èlánky, ale také sekce Zábava. Tam se mùžete dívat na každı tıden se obmìòující nabídku filmù, zdarma mùžete stahovat audioknihy i atraktivní e-knihy. Nyní nabízíme napøíklad e-knihu o vìèném tenisovém soupeøení mezi Federerem a Nadalem, knihu o zákulisí Silicon Valley nebo švédskou krimi o únosech boháèù.

Vánoce jsou za dveømi. Chytré hodinky, fotokniha, lyžování, ale i zdraví

Urèitì už zaèínáte žít vánoèní atmosférou a shánìním dárkù. Díky èlenství v iDNES Premium si mùžete napøíklad objednat fotoknihu s velkou 40% slevou. Pod stromeèek nìkoho mohou potìšit také chytré hodinky od Garminu v hodnotì témìø 10 000 Kè. Právì v pátek startuje soutìž o jejich pánskou i dámskou verzi!

Chystáme také vıhodné skipasy 1 + 1 zdarma do Špindlerova Mlına a na Ještìd. V jedné z mnoha soutìží se bude hrát mj. i o luxusní dalekohled v hodnotì 5000 Kè. To by byl pìknı dárek k Vánocùm, ne?

Pøed vánoèními svátky se mùžete tìšit ještì na jedno velké pøekvapení, které souvisí s tím nejcennìjším, co máme: se zdravím.

Všechny vıhody èlenství v klubu iDNES Premium teï mùžete prozkoumat a vyzkoušet po dobu ètvrt roku za pouhou 1 Kè. Strabag, jedna z nejvìtších stavebních spoleènosti v Èesku, uhradí dva mìsíce èlenství za vás. Podmínkou je, že jste zatím nikdy za iDNES Premium neplatili. Pak staèí kliknout na zlaté tlaèítko:

Football news:

Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball
Mourinho on Liverpool's 68 games without defeat at home: There are records that are almost impossible to break. They have achieved amazing results
Lampard to a reporter: You write about games with bias. Objectivity would be a good start for you
Roma were awarded their second technical defeat of the season. Now-for an extra substitute in the Cup
Liverpool do not want to sell Salah and I am sure that he will not push for a transfer in the summer
Barcelona does not want to pay compensation to Setien. The club believes that the coach did not meet expectations
Ramos, Carvajal, Valverde, Edegor and Nacho will miss the match between Real Madrid and Alaves in La Liga