Czech Republic

Poslanci rozhodnou o žádosti vlády prodloužit nouzový stav do 21. února

Premiér Babiš s ním jednal den pøed hlasováním Snìmovny o prodloužení nouzového stavu. Definitivnì se podle Filipa poslanci KSÈM rozhodnou ve ètvrtek ráno.

„Musí pokraèovat souèasná opatøení. Bez nich není možné snížit tlak na zdravotnickı systém. Vìdí to i všichni poslanci, hlasování proti prodloužení nouzového stavu by pro byla rána pro zdravotníky. Pøineslo by to rozvolnìní všech naøízení, odchod vojákù z domovù pro seniory a odchod pomoci z nemocnic,“ øekl šéf ÈSSD, ministr vnitra Jan Hamáèek.

Ještì pøed hlasováním poslancù ministr zdravotnictví Jan Blatnı pøedstaví úpravy v rezervaèním systému pro oèkování proti onemocnìní covid-19. Jde napøíklad o to, aby lidé, kteøí se zaregistrují, ale nezískají hned termín, nemuseli neustále hlídat, kdy se uvolní termín, ale byli by informováni sms.

Teoreticky by vláda mohla pro svou žádost o prodloužení nouzového stavu získat i podporu nìkterıch dalších opozièních poslancù, nejen komunistù. „Jsme ochotni prodloužit nouzovı stav v øádu dnù,“ øekl šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Šéf poslaneckého klubu Pirátù Jakub Michálek øekl, že jeho strana se rozhodne podle míry ochoty vlády jednat s opozicí. Pokud podpoøí nouzovı stav Piráti, tak podle Michálka o 15 až 21 dnù. 

Nouzovı stav platí pøi již od 5. øíjna a je schválen zatím do 22. ledna. 

Football news:

Thomas Tuchel: Chelsea are in good shape and want to be the first to beat Manchester United on their own field in the Premier League
Conte on the Inter: When you don't win for 10 years, you get used to it, you look for excuses. I increased the pressure and became a pain in the ass
Ronaldo has 4 goals in the last 4 matches in Serie A. He is ahead of Lukaku by 2 goals in the list of scorers
On Saturday, the City store was worth 400 million pounds. It was Guardiola who left Sterling, Bernard, Rhodri and other stars in reserve
Ndombele on Pochettino's training sessions: They played a role in my injuries. I wanted to return to France
Tuchel will be allocated more than 250 million euros for summer transfers at Chelsea. Abramovich gave the go-ahead (Sport1.De)
Paratici on the injury of Dybala: The reviews of specialists are not as bad as they expected in Juve