Czech Republic

Poslanci mají řešit zákon namířený proti takzvaným energetickým šmejdům

Smlouvy na dobu urèitou na dodávky energií by podle novely energetického zákona nesmìly bıt déle než na tøi roky, obchodníci by nesmìli navıšit cenu bez informování zákazníkù a smlouvy se musely uzavírat vıhradnì písemnì.

V ètení je na programu také napøíklad širší pøedloha o zdravotním pojištìní, která mìní úhrady moderních lékù, dohodovací øízení nebo práci revizních lékaøù zdravotních pojišoven.

Poslanci ale také mohou v úvodu schùze její program zmìnit. Èást opozice zøejmì bude prosazovat další debatu o loòské otravì Beèvy. Poslanci ODS, KDU-ÈSL a TOP 09 usilují o vytvoøení snìmovní vyšetøovací komise k ekologické havárii, kterou se zabıvá i policie.

Football news:

Bayern signed a contract with Musiala for 5 years, the salary is 5 million euros. Today, the player turned 18 years old
FNL is a place of torment. The clubs themselves pay the league more than it pays them - to rake this out to the new president from the RFU
Manchester United will pay Cavani 2 million euros if they do not extend his contract. The decision will be made when the player heals the injury
Klopp on Liverpool in the top 4: It's a big challenge. We are not so far away, but there is a certain gap
Ronald Koeman: All the top clubs have pressure. Sometimes it seems that only Barcelona plays important matches
Ramos is closer to a new contract with Real Madrid than to leaving the club. The player regularly communicates with Perez
Julen Lopetegui: Messi is the best player in history