Czech Republic

Pompeo se setkal se zástupci technologických firem. Jednali o kybernetické bezpečnosti

Schùzky se zúèastnili technickı øeditel Avastu Michal Pìchouèek, generální manažer spoleènosti Cisco v ÈR Michal Strachník, Milena Jabùrková z vedení IBM, pøedseda pøedstavenstva firmy Y Soft Václav Muchna a øeditel spoleènosti STRV Lubo Smid.

Kybernetická bezpeènost byla jedním z témat, o kterém chce Pompeo jednat bìhem své návštìvy i s èeskımi politiky. Spojené státy v posledních letech upozoròují na riziko, které podle nich pøedstavují pro kybernetickou bezpeènost èínské technologické firmy.

Americkı ministr zahranièí Mike Pompeo se ve støedu dopoledne setkal se...

Nejviditelnìjším pøípadem byla spoleènost Huawei, proti jejímuž zapojení do budování mobilních sítí 5G USA opakovanì varovaly a poukazovaly na její údajné propojení s èínskımi bezpeènostními složkami. Americkı prezident Donald Trump také pohrozil zákazem platformy TikTok, kterou provozuje èínská spoleènost ByteDance, hovoøil o riziku pro osobní data americkıch uživatelù. Podle nìkterıch analytikù ale mùže Trumpova hrozba bıt i snahou zatlaèit na ByteDance, aby se dohodla na odprodeji svıch americkıch aktivit se spoleèností Microsoft.

Football news:

Stefano Pioli: we Must pay tribute to Çalhanoğlu. He can become a key player in Milan
Flick won the fourth trophy of his coaching career
Bayern won the UEFA super Cup for the second time
Tottenham's goal was less than the norm by 5 cm. Mourinho on the match with Shkendiya-79
Bayern broke a 22-match winning streak by drawing with Sevilla in regular time
President of Atletico about Suarez: we are happy to have one of the best scorers in Europe with us
Milan has not lost 16 matches in a row - 12 wins and 4 draws. Next in the Europa League - Rio Ave