Czech Republic

Polský prezident má covid-19. V zemi platí od soboty přísnější opatření

„V souladu s doporuèeními podstoupil vèera (v pátek) prezident Andrzej Duda test na pøítomnost koronaviru. Vısledek se ukázal pozitivní. Prezident se cítí dobøe. Jsme ve stálém kontaktu s pøíslušnımi lékaøskımi službami,“ napsal Blažej Spychalski na svém twitterovém úètu.

Osmaètyøicetiletı Duda stojí v èele zemì od srpna 2015. Do svého zvolení byl èlenem vládnoucí národnì-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), jejím blízkım spojencem zùstává.

V Polsku v sobotu kvùli rekordním pøírùstkùm novıch pøípadù koronaviru zaèínají platit pøísnìjší opatøení proti šíøení nákazy. Celá zemì se promìní v takzvanou èervenou zónu, restaurace budou na pøíští dva tıdny zavøené, prodávat budou smìt pouze jídlo, které si lze odnést. 

Spoleènì se bude moci setkat nejvıše pìt lidí. Dìti budou smìt chodit ven pouze mezi 8:00 hodinou ranní a 16:00 hodinou odpolední, a to pouze v doprovodu dospìlého.

Polsko registruje rekordní denní pøírùstky infekce koronavirem nìkolik dní po sobì, v pátek ohlásilo 13 632 novì potvrzenıch pøípadù, ve ètvrtek testy prokázaly virus u 12 107 lidí, o den døíve u 10 040 lidí.

Zemì, kde žije 37 milionù lidí, zaznamenala první pøípad koronaviru na svém území 4. bøezna. Od té doby se tam infikovalo už 228 318 lidí, z nichž 4172 zemøelo.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net