Czech Republic

POLITICKÝ DIÁŘ: Vedlejším příznakem koronaviru je ztráta paměti

Aktuální šíøení koronaviru pøineslo kromì jiného opìtovné pøepnutí øady lidí z módu „odborník pøedevším na cokoli“ do režimu „expert na pandemie, na covid-19 obzvl᚝“. Pøitom je pøi sledování sociálních sítí, internetovıch diskusí i poslouchání „živıch“ debat zajímavé pozorovat, jak se názory mohou posouvat v èase. Øada na slovo vzatıch „odborníkù“ se tak dokázala na jednu vìc v období od bøezna do dnešních dní dívat hned z nìkolika úhlù pohledu, které se obèas pøímo vyluèovaly. Pojïme si uvést nìkolik pøíkladù. 

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona