Czech Republic

Pokud se nestane zázrak, s opatřeními přitvrdíme, řekl ve videu Babiš

„Nemám pro vás dobré zprávy,“ uvádí premiér Andrej Babiš nedìlní video. „Naše èísla jsou katastrofální. A ta opatøení, která jsme pøijali na vládì, zatím nefungují. A musel by se stát asi zázrak, aby zafungovaly,“ øekl Babiš. Dùvodem je podle nìj to, že nìkteøí lidé opatøení nedodržují.

Premiér varoval, že i když vláda navyšuje kapacity lùžek, tak pokud se nepodaøí zploštit køivku novì nakaženıch, zdravotnickı systém zkolabuje. „Ta lùžka jsou pro všechny, ne jenom pro pacienty s covidem. I pro lidi s infarktem, s úrazem, nevím, proè je tak tìžké to pochopit,“ pøiostøil premiér svùj apel na nezodpovìdné obèany, kteøí nedodržují vládní opatøení.

Kvùli rostoucímu poètu nakaženıch hlavnì mezi seniory nad 65 let bude podle Babiše potøeba, aby se vláda opatøeními proti koronaviru znovu zabıvala. „Pøíští tıden bude klíèovı. A pokud se nestane zázrak, nám nic jiného nezbude, jenom ta opatøení ještì pøitvrdit. Bohužel,“ øekl. Opìtovnì obèany vyzval k zodpovìdnosti a solidaritì se staršími spoluobèany.

„Já tady nic nebudu slibovat, protože já nevím, co bude s tím virem, nevím,“ uvedl premiér. Pøipomnìl, že na koronavirus není žádnı lék a poèty nakaženıch rostou v celé Evropì.

Svìtlem na konci tunelu je podle Babiše vakcína. Pøedbìžnì jsou zprávy, že by mohla bıt k dispozici od prosince, øekl. Èesko by podle nìj mìlo dostat pùl milionu vakcín, prioritnì by mìli bıt oèkováni lidé na 65 let, pacienti s chronickımi chorobami, zdravotníci nebo zamìstnanci v sociálních službách. Pøipomnìl, že vláda objednala v Evropské unii 3,5 milionu dávek, což vystaèí pro 1,75 milionu obyvatel.

Football news:

Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries
Van Persie about meeting Maradona: he kissed my left foot and said it was the same as his
Bale doesn't need to prove anything. His presence inspires the Tottenham players. Davis on the midfielder