Czech Republic

Pokrytci! Ovečkinova manželka kritizovala pravidla NHL o covidu

Ruské krásce, jejíž manžel spoleènì se zbylımi krajany nyní za trest nemohou nastupovat, se nelíbí pravidla soutìže, která se jimi snaží ustát politickı a mediální tlak ohlednì pandemie koronaviru.

„Samozøejmì, pouze ruští hráèi Washingtonu byli spoleènì v jednom hotelovém pokoji. Samozøejmì, všichni ostatní hráèi NHL, když hrají venku, si drží odstup od svıch spoluhráèù,“ napsala ironicky na sociálních sítích.

A pokraèovala: „Samozøejmì, že nemùžete chytit covid, když vy a vaši spoluhráèi sedíte na støídaèce, objímáte se pøi oslavì gólu nebo když jste všichni spoleènì v šatnì nebo salónku. Hráèi se nemohou infikovat, když jsou v restauraci, obchodì, nákupních centrech. Virus úèinkuje pouze v hotelovém pokoji.“

Jsou to žhavá slova, která poodhalují logické rozpory v nastavenıch pravidlech. By je jasné, že byla nastavena jen kvùli tomu, aby uchlácholila autority, které rozhodovaly o tom, zda se NHL bude smìt hrát.

Kromì Oveèkina byli na pokoji také Jevgenij Kuznìcov, Dmitrij Orlov a brankáø Ilja Samsonov. Všichni mìli podle agentury AP negativní testy na covid, deník Washington Post pøesto po nìkolika dnech pøišel s tvrzením, že Samsonov je nyní pozitivní a mùže tımu chybìt delší dobu.

„Všichni ètyøi hráèi jsou v karanténì, musí vynechat ètyøi zápasy,“ øekl trenér Peter Laviolette. Oveèkinova manželka na to konto uvedla: „Mimochodem, mùj manžel a Dmitrij Orlov už mají protilátky.“ Èili oba podle ní už covid prodìlali.

I pøes pøísné regule se v NHL v každém tımu najde alespoò jeden pozitivní hokejista a odkládají se zápasy. Zatím však pøimìøenì, zkrácená sezona NHL bez divákù na stadionech by se mìla stihnout odehrát. 

Oveèkinovi však kvùli nucené pauze unikají góly a zmenšuje se šance, že dohoní „nedostižného“ Waynea Gretzkého. 

Oveèkin je aktuálnì v historickıch tabulkách kanonırù na osmém místì se 707 góly, první Gretzky jich má 894 a tøetí Jágr 766. Ruskému fenomenálnímu støelci je však teprve 35 let a stále patøí ke špièce. V minulé sezonì vyhrál støeleckou korunu spoleènì s Davidem Pastròákem - oba nastøíleli 48 branek.

Football news:

Ramos will extend his contract with Real Madrid until 2023. Salary - 12 million euros
Ronald Koeman: The Barca coach is always under a lot of pressure. I know how everything works when you don't win
Real Madrid could sell Hazard if Mbappe's transfer is agreed
Anyone who wants to win the Golden Ball knows that they will only do it in a Barca shirt. The freixo said that he agreed with the two top players
Puma wants to sign Rashford, considering him the perfect brand ambassador. Manchester United striker's Nike contract expires
Nagelsmann is Interested in working at Tottenham
Solskjaer on the top 4: The battle will be long. The match with Chelsea is a serious challenge, with the arrival of Tuchel everything has changed there