Czech Republic

Pokračuje první hokejová liga. Slavia vyhrála v prodloužení v Jihlavě

.

13.kolo

Sestavy:
Jan Brož (Fuèík) – D. Krenželok, Eliáš, T. Èernı, Strejèek, Bilèík, Mareš – Èachotskı (A), Skoøepa (C), Illéš – Jiránek, Fronk, V. Brož – T. Harkabus, Lichanec, Pekr – T. Havránek, Èermák, Chlubna.

Sestavy:
Michajlov (Málek) – Buchta, J. Novák (C), D. Krejèí, Hejda, Gaspar, Veber, Barák – Kafka, Všeteèka, Šmerha – Tomica, Jaroslav Bednáø, Šteiner – J. Doležal (A), Kuák, Jar. Brož – M. Ondráèek, Vlèek, Petrov.

Rozhodèí: Souèek, Hucl – Jindra, Bìlohlav

Sestavy:
Paøík (Žajdlík) – Kolmann, Šedivı, Štibingr, Kunst, Haš, Aubrecht, Kováø – A. Dlouhı, Najman, D. Špaèek – Pabiška, Èederle, Jiruš – Wiencek, Mìchura, Šafaøovskı – Jansa, Gajda.

Sestavy:
Kacetl (D. Dvoøák) – Kubeš, Hrabal, Krisl, Zboøil, Svozil, Kuèeøík, Døímal – Dostálek, Pšurnı, T. Doležal – Èíp, Hejcman, Svoboda – Šoustal, Süss, Matìj Svoboda – Fencl, Dobša.

Rozhodèí: Wagner, Zavøel – Bosák, Ševic

Sestavy:
Cichoò (Hamrla) – J. Pohl (A), Houdek, A. Rulík, D. Zeman, Klejna, Kadeøávek, Sıkora – Koneènı (A), Kverka, Prymula – Šik, Gut, M. Kadlec – D. Tùma, T. Rohan (C), Švec – Osmík, Vildumetz, Kropáèek.

Sestavy:
Peksa (Altrichter) – Kabelka, Gewiese (C), Nepokoj, Weintritt, Dosek, Ševèík, Vìntus – P. Kratochvíl, Milfait (A), Jaroš (A) – Kuèera, Baláž, Krejèiøík – Krè, Tadeáš Král, Spratek – Danielèák, Hroch, Blaško.

Rozhodèí: Zubzanda, Bejèek – Štofa, Horažïovskı

Sestavy:
R. Bìhula – R. Havel, Havlín, Kottek, T. Bìhula, Seemann – Jakub Veselı, Bucek, Koblížek – J. Svoboda, Matyáš Svoboda, Homer – Chlouba, Hradeckı, Morong.

Sestavy:
Soukup – Buèko, J. Moník, Linhart, Vála, Kajínek, Jirkù, Niko – M. Kratochvil, Hozák, Urban – Machaè, Nouza, Mròa – Chalupa, Matıs, Chrtek – Heøman.

Dohrávka 7. kola

Sestavy:
Groh (Daòa) – Koèí, Boøuta (A), Mrowiec, Chroboèek, Rašner, L. Rutar – Adamskı, Prokeš, Kotala – O. Procházka, F. Seman (A), R. Szturc – Doktor, Maruna (C), D. Sklenáø – Mrva, Ivan, Cihláø.

Sestavy:
Sejpal (O. Martínek) – Kukla, Husa, Muška, Blaha, Zdenìk, Váchal – Z. Král, Šafránek (C), Jankovskı – Stehlík (A), J. Veselı, L. Krejèík (A) – Petržilka, Štohanzl, R. Martínek – Nìmec, Semirád, Zumr – Síla.

Rozhodèí: Dìdìk, Kašík – Hanzlík, Haranoš

Poèet divákù: bez divákù

Dohrávka 4. kola

Sestavy:
Schwarz (Hamalèík) – J. Drtina (A), Š. Havránek, Vl. Brož (A), Vala, Vacík, M. Voženílek, Zich – Trávníèek (C), Pšenièka, Severa – Tùma, Vrdlovec, Matìjèek – Furch, G. Szturc, Tlaèil – O. Bláha, Protasenja, Grim.

Sestavy:
Jekel (Mièán) – Furch, Zukal, Tejnor, Stehlík, L. Chalupa, Kowalczyk, Vodièka – Vodnı (A), Nedvídek (C), Šovíèek – Krliš, Bittner (A), Psota – Š. Kratochvil, Koøenek, Ferda – Køehlík, Michálek, Hrubec.

Rozhodèí: Petružálek, Jaroš – Kreuzer, Polonyi

Dohrávka 11. kola

Sestavy:
Bláha (Wolf) – Matyáš, Pìnèík, Drtil, Piegl, Stanìk, Rudl – Mrázek, Bartoš, Vachutka – Motloch, T. Kaut, Hrníèko – Žálèík, Chlán, T. Jandus – Podlaha, M. Novák, Janeèek.

Sestavy:
Brízgala (Novotnı) – Frye, Mikliš, Kehar, Zelingr, V. Sorokin, S. Zacharèuk, Štochl – Šapovaliv, Plekanec, Melka – Hlava, Pitule, Raèuk – Bílek, Kubík, Guman – Hajnı, Filip, Š. Bláha.

Dohrávka 12. kola

Sestavy:
Málek (Gába) – Ondraèka, Smetana, Kudìlka (C), Bartko, Hryciow, Štach (A), Jenáèek – Bøezina, Pechanec, Gorèík – R. Vlach, J. Kloz, Pùèek – Machaè, Kucharczyk (A), Babka – Hoøanskı, Šilhavı, Vítek.

Sestavy:
Raszka (Suchánek) – Vainonen, Haman, Husák, Hrachovskı, Zahradníèek, J. Michálek – Kofroò, Mikulík (C), Šedivı – Tomi, R. Veselı, Klimša (A) – Kurovskı, Peterek, Martynek (A) – Kaukiè, Stuchlík, Raška – Matiaško.

Rozhodèí: Jechoutek, Barek – Polák, Vašíèek

Football news:

AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last