Czech Republic

Podzemí bývalého Stalinova pomníku jistí podpěry. Stálo to 32,5 milionu

Stavební úøad nechal loni na podzim prostor nad podzemní èástí pomníku na nìkolik tıdnù uzavøít. Testy poté ukázaly, že konstrukce je v lepším stavu, než se mìsto domnívalo. Co bude s torzem pomníku do budoucna, zatím není jasné.

„Vybudovaly jsme podpìry kritickıch míst, kde se ukázaly slabiny. A tato místa se zpevnila pomocí kovovıch konstrukcí,“ uvedl Chabr. Nìkterá místa byla pøebetonována a udìlány byly také zátìžové testy.

Stavební úøad Prahy 7 loni v záøí pùvodnì rozhodl o uzavøení asi 1000 metrù ètvereèních plochy nad podzemními prostory, hrozilo, že se místo propadne. V první polovinì øíjna jej pak znovu otevøel po té, co mìsto nechalo udìlat zátìžové zkoušky.

Jak bude v budoucnu torzo bıvalého pomníku využito, zatím mìsto nerozhodlo. Minulé vedení uvažovalo, že by se zde otevøela galerie. Od toho to souèasné ustoupilo. V nynìjší koalici se objevila myšlenka zøídit zde Muzeum XX: století. V koalici Pirátù, Prahy Sobì a Spojenıch sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) na tom ale nebyla shoda. Plán se nelíbil Praze Sobì, nebo by narušil zdejší park.

Stalinùv pomník vznikl v roce 1955. Ve své dobì byl s vıškou pøes 15 metrù, šíøkou 12 metrù a 22 metry do délky nejvìtším skupinovım sousoším v Evropì. Pomník byl zlikvidován na konci roku 1962, když se rozšíøila kritika sovìtského vùdce Nikity Chrušèova vùèi Stalinovi.

Football news:

In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season
Barella about 2:1 with Bayer: We put to shame Inter's critics who doubted our unity