Czech Republic

Podváděl Suárez při snaze o občanství? Test z italštiny prý znal dopředu

Byla to jedna z podmínek nakonec neuskuteènìného pøestupu do tımu šampionù Serie A. 

Juventus, kterı už v létì naplnil kvótu pro pøíchod hráèù ze zemí mimo Evropskou unii Brazilcem Arthurem z Barcelony, potøeboval, aby Suárez obdržel italskı pas.

S tøiatøicetiletım forvardem mìl turínskı velkoklub pøedjednané podmínky smlouvy a Suárez tak kıvl na let do Perugie, kde podstoupil test ze znalostí jazyka.

Jenže jak uvedly italské úøady, o jejichž postupu napsala tamní média v èele s listem La Repubblica, Suárez pøi zkoušce podvádìl.

„Objevili jsme jisté nesrovnalosti,“ stojí v prohlášení státního zastupitelství v Perugii. „Pøi vyšetøování vyšlo najevo, že témata zkoušky byla pøedem dohodnutá a že Suárezovi byla udìlena známka ještì pøed provedením zkoušky. A to bez ohledu na provìøení základních znalostí italského jazyka.“

Italská finanèní policie už situaci øeší, podle agentury nicménì nevyšetøuje samotného Suáreze, ale èleny vedení univerzity pro cizince v Perugii, kde se jazyková zkouška minulı tıden konala. Škola obvinìní odmítá.

Podle odposlechù, které zveøejnil italskı žurnalista Fabrizio Romano na svém twitterovém úètu, Suárez italsky vùbec neumí.

„Slovesa používá pouze v infinitivu a kdyby mu novináøi pokládali otázky, byl by úplnì ztracenı. Jenže mìl dostávat deset milionù eur roènì a tak bylo záhodno, aby zkoušku udìlal.“

Zvláštní také bylo, že Suárezova žádost o italské obèanství prı probíhala v porovnání s ostatními až neuvìøitelnì rychle. Podle zpráv z médií se mìl fotbalista doèkat schválení bìhem pouhıch patnácti dnù, zatímco „obyèejní“ lidé èekají i dva až ètyøi roky.

Z avizovaného Suárezova odchodu do Juventusu nakonec kvùli potížím s pasem sešlo a uruguayskı kanonır by mohl zùstat ve Španìlsku, kde má posílit Atlético Madrid. 

V Barcelonì, jejíž novı trenér Ronald Koeman s ním už nepoèítá, se dohodl na rozvázání smlouvy. 

Suárez tam pùsobil šest let a získal tøináct trofejí, La Ligu vyhrál ètyøikrát, Champions League jednou v roce 2015. Ve 283 soutìžních zápasech nastøílel 198 branek a v historické tabulce klubovıch støelcù mu patøí tøetí místo za Lionelem Messim a Paulinem Alcántarou, kterı hrál za Barcelonu pøed první svìtovou válkou a po ní.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points