Czech Republic

Po vypnutí kamer si šéfové stran hned sundali roušky. Na internet unikly fotky z televizní debaty

Dokud pøedsedové nejsilnìjších stran v pøímém pøenosu debatovali, sedìli od sebe na pøedpisovou vzdálenost dvou metrù a nasazeny mìli roušky èi respirátory. Po zhruba tøiètvrtì hodinì však nastala v debatì pøestávka a v tu chvíli si její aktéøi, premiér Andrej Babiš (ANO), ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD) i šéf ODS Petr Fiala svoje ústenky sundali. 

Bìhem pauzy trvající asi osm minut vedl Hamáèek a Fiala debatu s moderátom Reyem Korantengem na vzdálenost, která mùže bıt jen sotva oznaèována za dvoumetrovou. Jedinı, kdo si svùj respirátor podle fotografie ponechal nasazenı, byl lídr pirátské strany Ivan Bartoš, kterı se k debatì posléze pøidal.

Premiér Andrej Babiš pak po celou dobu pøestávky sedìl bez respirátoru na své židli a studoval nìjaké materiály. Kdo snímky poøídil, není známo. Fotografie se však velice rychle rozšíøily po internetu a na politiky se snesla vlna kritiky.  

„Tyhle fotky mì jako èlovìka, kterı to schytává za ,boj proti rouškám‘ docela potìšily. Politici jim nevìøí, berou to jako manévr,“ napsal na svùj facebookovı profil stomatolog Roman Šmucler, kterı je za své názory ohlednì nošení roušek èasto kritizován.

Football news:

Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽
UEFA on the European Premier League: She's bound to get bored. The Champions League is the best tournament in the world