Czech Republic

Po rozchodu s komunisty má armáda své peníze zpět. Zbylých 5 miliard

Peníze ministerstvo obrany využije zejména na mandatorní vıdaje, tedy na platy a pøíplatky pro vojáky, opravy techniky a také na posílení rozpoètù vojenskıch nemocnic, které jsou zapojeny do pomoci s koronavirovou epidemií. Peníze kabinet armádì sliboval od konce loòského roku.

Ministerstvo obrany mìlo pùvodnì na letošek dostat 85,4 miliardy korun. Komunisté, kteøí menšinovou vládu tolerovali, ale podmínili svou podporu státnímu rozpoètu jako celku škrtem deseti miliard urèenıch pro armádu. 

Vláda následnì slíbila peníze, které byly pøevedeny do rozpoètové rezervy, vrátit vojákùm ihned na poèátku ledna. Termín byl nìkolikrát posunut a až na konci ledna kabinet obranì poslal prvních pìt miliard korun. KSÈM vypovìdìla dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ÈSSD minulé úterı.

Kdyby peníze armáda nedostala, musela by podle døívìjšího vyjádøení ministra obrany Lubomíra Metnara na mandatorní vıdaje zaèít sahat do rozpoètu urèeného na investice, což by mohlo znamenat odložení, nebo dokonce zastavení nìkterıch modernizaèních projektù. Ministr opakovanì uvedl, že pokud by se na armádì šetøilo, podá demisi.

Podle døívìjšího vyjádøení náèelníka generálního štábu Aleše Opaty armáda dosud brala peníze na sociální a zdravotní pojištìní a na zvláštní pøíplatek pro vojáky z bìžnıch vıdajù, naposledy tak mùže uèinit v dubnu. Poté by už na vıplaty nemìla dost penìz a musela by pøevést peníze urèené na investièní vıdaje. Ohroženy by byly investice vèetnì nákupu pásovıch bojovıch vozidel pìchoty.

Football news:

Father Courtois about Hazard laughing with Chelsea players: Unwise and unprofessional
Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward