Czech Republic

Po Gottovi další tenor. Špátová přiblíží život rebela Pavla Černocha

Vznikl hodinovı film, kterı Èeská televize uvede v sobotu na kanálu ÈT art v rámci cyklu Je nám ctí... Název Pavel Èernoch – Enfant terrible naznaèuje, že pìvce líèí jako rebela, kterı bere osud do svıch rukou a žije si po svém. 

A už jde o nedokonèená studia na brnìnské JAMU, kde mìl jiné názory než jeho uèitelé, pøes sexuální orientaci až po øízení firmy zajišující servis kongresové turistice. Její chod tenorista kontroluje paralelnì s umìleckou kariérou, a tak nebıvá neobvyklé, že bìhem pøestávek v divadelních zkouškách prostì otevøe notebook a „pøepne“ na manažerské starosti.

Film se natáèel pøibližnì dva roky na rùznıch místech Evropy, ve slavnıch operních domech, ale také po hotelích, v nichž cestující umìlec stráví mnoho èasu. I proto se rozhodl postavit si dùm na okraji Prahy, jehož stavba, od kopání základù až po nastìhování, snímek rámuje. O neèekanì aktuální teèku se nicménì postarala jarní pandemie, kvùli níž si tenorista musel vymazat nabitı diáø.

Na dokument naváže záznam loòského galakoncertu z pražského Obecního domu, na nìmž Èernoch vystoupil za doprovodu Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK.

Football news:

Alex Ferguson: Manchester United - Liverpool-the main game of the season, I always thought so. These are two of the most successful clubs in Britain
Koeman on the Super Cup: It's not the most important trophy we're fighting for, but it's still a title. We need to show that we are in the ranks
Ferdinand is the best transfer in the history of Manchester United according to O'Shea: Ronaldo is close, but Rio is number one
Rashford on penalties: Mourinho said: If you don't know how to earn them, then nothing will be awarded. This is something you need to learn
The FA will monitor compliance with the anti-covid protocol. Players are not allowed to hug after goals
Chelsea win away in the Premier League for the first time in 2 months
The insidiousness of snow football in Turkey. Players in white are just not visible ❄ I