Czech Republic

Plzeňský Káčer po postupu v pohárech: I soupeř měl šance, my byli víc efektivní

„Sem tam mìl šance i soupeø, ale my byli efektivnìjší,“ hodnotil utkání ètyøiadvacetiletı záložník, jehož zásah však kvùli ofsajdovému postavení správnì platit nemìl.

Tìší vás, že jste se zapsal brankou do statistik?
S gólem jsem velmi spokojenı, ale dùležitìjší je, že jsme zápas zvládli a postoupili do dalšího pøedkola. Navíc jsme vzadu udrželi nulu.

Jak složité bylo hrát proti soupeøi, kterı se tak hodnì zamìøuje na bojovnost a tvrdou hru?
Byl to fyzicky nároènı zápas. Od zaèátku do konce se hrálo podle mì v dost vysokém tempu. Myslím, že jsme to zvládli velmi dobøe. Sem tam jsme hru kontrolovali, sem tam mìl šance soupeø, ale my jsme byli efektivnìjší.

Ve støedu pole jste se musel mít poøád na pozoru.
Byli to fyzicky vyšší a silnìjší chlapi, ale myslím, že s tím nemáme nìjakı problém. Konkrétnì já urèitì ne. Moc jsem se na to tìšil a myslím, že na høišti ta jejich fyzická pøevaha nebyla nijak vidìt.

Fanoušci sice nemohli bıt na stadionu, ale shromáždili se venku pøed tribunou. Zaznamenal jste jejich povzbuzování?
Všiml jsem si toho hlavnì pokaždé, když jsme dali gól. V samotném prùbìhu zápasu jsem se na to nijak nesoustøedil, ale urèitì je bylo slyšet.

Football news:

Agent Lukaku: Romelu is the best striker in the world at the moment
Marcus Rashford is the pride of all England, from the Queen to Jurgen Klopp. He again fed children across the country - and received the Order
Pjanic-Habibu: Good luck, brother. Inshallah, we will win
Klopp on Rashford's charity: I hope mom is proud of him. I'm proud
Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working