Czech Republic

Plzeň ubojovala druhou výhru v řadě, další nezdar Ostravy stál Kozla místo

V nedìli se hrají další tøi zápasy vèetnì taháku mezi tøetím Slováckem a vedoucí Slavií, zápas Sparty s Pøíbramí byl kvùli koronaviru odložen.

Plzeò si vítìzstvím na høišti Zbrojovky vylepšila svou jarní bilanci, ze sedmi duelù po zimní pauze neprohrála v šesti z nich. Trenér Gu¾a vsadil na stejnou sestavu jako pøi poslední vıhøe nad Bohemians (3:1), jen vykartovaného Kalvacha nahradil Èermákem.

A vyplatilo se, Brno sice stateènì vzdorovalo, kompaktní a poctivou defenzivou komplikovalo favoritovi útok, ale po zmìnì stran kapitulovalo. Jedinı gól dal Beauguel ve 150. zápase v nejvyšší soutìži.

Jediná branka Doležala staèila ke tøem bodùm také Jablonci, kterı se vrátil na ètvrté místo tabulky. V Opavì zvítìzil po ètyøech ligovıch zápasech, domácím sebral dva zásahy ofsajd. Zejména druhı moment zaujal, Nešickı teèoval Smolovu pøesnou hlavièku tìsnì pøed èárou v postavení mimo hru.

„Po velmi dobré akci Smola hlavièkoval do brány, ale Nešickı do toho nepochopitelnì na brankové èáøe sáhl a udìlali jsme z toho ofsajd. To je na vysílání na Silvestra, tohle jsem dlouho nevidìl,“ nechápal opavskı kouè Kováè.

Zbylé dva sobotní duely skonèily nerozhodnì 1:1. Baník s Teplicemi prohrával, vyrovnal až v samém závìru z penalty. Po dalším nevırazném vıkonu došla trpìlivost vedení klubu, jež nìkolik hodin po závìreèném hvizdu odvolalo trenéra Kozla.

„Trenérskému tımu jsme vytvoøili dostateènı dlouhı prostor pro koncepèní práci. Nelze ale než si nepøiznat, že vıkony a hra tımu mìly sestupnou tendenci, místo aby to bylo naopak,“ poznamenal sportovní øeditel Grussmann.

Bohemians doma nad Èeskımi Budìjovicemi vedli díky trefì náhradníka Bartka, ale záhy vyrobili pokutovı kop, kterı promìnil spolehlivı exekutor Èoliè. Pro oba tımy to znamená natažení série bez vıhry na tøi duely.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield