Czech Republic

Plzeň se vrací na první místo, v předehrávce porazila Vítkovice

Plzeò po páteèní krachu s Kometou (1:2) do utkání vlétla hodnì aktivnì a bìhem úvodních pìti minut se rychle dostala do dvoubrankového vedení. Poprvé udeøil Kodýtek v èase 2:23 po velkém tlaku: gólman Dolejš vyrazil ránu Jíøíèka jen pøed sebe a Kodýtek se rychle zorientoval.

Podruhé skóroval Kracík, jenž tìžil z práce Musila. Ten udržel puk u mantinelu, pak zkusil vybruslit pøed bránu a zakonèit. Puk se odrazil k druhé tyèi, kde už Kracík v pohodì doklepávat do sítì.

Vítkovice se sice nepoložily a ještì do pøestávky staèily snížit, když se dorážkou napodruhé prosadil Marosz. Sedmnáct vteøin pøed sirénou mohl dokonce vyrovnat Lakatoš, jenž se øítil sám na gólmana, ale jeho støela mezi beton a lapaèku se neujala.

A tak domácí po pøestávce odskoèili na vedení 4:1, což bylo klíèové pro koneèný výsledek. Nejprve Stach využil pøetrvávajícího tlaku po právì skonèené pøesilovce pìt na tøi a po pøihrávce Gulaše, a posléze Kodýtek ètyøi vteøiny pøed koncem další poèetní výhody zvedl ruce nad hlavu po další úspìšné dorážce.

Hosté se pøesto nevzdávali. Pomohl jim k tomu brzký gól Schleisse po 44 vteøinách tøetí èásti a následná trefa Marosze v èase 45:00, která padla v pøesilovce, kdy se mu povedl bekhendový blafák.

Drama ale odmítl plzeòský Kantner, který ve støedním pásmu vydoloval Kantner, vjel s ním do útoèného pásma a prudkým švihem z levého kruhu nedal Dolejšovi šanci. Ostravané se sice ještì snažili v závìru pøi power play, která byla umocnìna vylouèením Vráblíka, ale Suchý trefil pøes celé høištì prázdnou bránu.

Football news:

Manchester United will not give van de Beek on loan. The club wants to keep the squad to fight for trophies
Pep about the Super League: We can't lose the national leagues. To create a super-Premier League, you need to reduce the number of participants
Derby midfielder Ayb has admitted to being depressed. Bellerin and Abraham supported the player
Liverpool scored 21 points less after 19 rounds of the Premier League than in the championship season. Only Chelsea have ever had a bigger difference
El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope