Czech Republic

Plzeň - Karviná 0:1, matný výkon, potřetí bez gólu, rozhodl Papadopulos

Utkání jsme sledovali minutu po minutì

Prohra ve Zlínì, remíza v Èeskıch Budìjovicích, teï zmar proti Karviné.

Matnı vıkon v první pùli, zlepšení po pøestávce, chvílemi tlak, bøevno i další šance, ale nic z toho.

„První poloèas byl z naší strany pomalı, situace jsme øešili zbrkle. Tím pádem se prostory uzavøely, navíc jsme ještì inkasovali ze standardní situace. Ve druhé èásti se to zlepšilo, ale už nám nebylo souzeno dát gól. Chlapci chtìjí, donesou to tam, ale možná z pøehnané snahy se to odráží pøesnì do opaènıch prostorù,“ litoval plzeòskı trenér Adrian Gu¾a.

Plzeò nedokázala odpovìdìt na trefu Papadopulose, kterı si naskoèil na centru z rohu a hlavou skóroval.

Papadopulosovi se vrátilo gesto z minulého kola, kdy pøiznal teè, èímž pak nemohl platit gól jeho tımu proti Zlínu.

Plzeòští doma v lize ztratili body po sérii jedenácti vítìzství a poprvé od remízy 1:1 s Teplicemi z loòského 15. prosince.

Domácí od zaèátku víc drželi míè, ale v ofenzivì pùsobili bezradnì. Bıvalı plzeòskı brankáø Bolek v prvním poloèase nemusel pøedvést t잚í zákrok. Záložník Viktorie Kopic si navíc poranil koleno a høištì opustil na nosítkách.

Karvinští s favoritem drželi krok a ve 38. minutì se dostali do pøekvapivého vedení. Bartošák z rohu pøesnì našel Papadopulose, kterı umístìnou hlavièkou pøekonal brankáøe Hrušku.

Do druhého poloèasu naskoèil druhı plzeòskı útoèník Beauguel a nejlepší ligovı støelec tımu byl hodnì vidìt. V 54. minutì po rohu hlavièkoval do bøevna a o chvíli pozdìji opìt hlavou pøestøelil.

Hosté, kteøí se v té dobì hlavnì bránili plzeòskému náporu, si v 69. minutì vytvoøili zajímavou možnost, ale Ostrákovu pøízemní støelu chytil Hruška. Jeho protìjšek Bolek zase zlikvidoval Ondráškovu hlavièku. Karvinští pøeèkali nejsilnìjší plzeòskı tlak a v 77. minutì podruhé dostali míè do branky. Trefa støídajícího Guby však neplatila kvùli ofsajdu.

Nejvìtší šanci na vyrovnání mìl v nastavení Beauguel, ale nepøekonal Bolka. Další domácí náhradník Alvir pøedtím v dobré pozici napálil jen spoluhráèe Hejdu. Slezané tak náskok udrželi a zvítìzili po dvou ligovıch porážkách za sebou. Karviná poskoèila na osmou pøíèku.

„Podali jsme k tomu fantastickı, bojovnı a tımovı vıkon. Samozøejmì je k tomu tøeba i štìstí. To všechno jsme mìli. Nìjaké šance pochytal Péa Bolek, zachránilo nás bøevno po Beauguelovì hlavièce. Domácí se ale dostávali do minima šancí na to, jakou mají kvalitu,“ øekl karvinskı trenér Juraj Jarábek.

„My jsme to dneska vydøeli dobrım kompaktním vıkonem a jsme velmi rádi za tøi body. Myslím, že to je nejcennìjší vıhra Karviné, i když pøedminulou sezonu ještì s Frantou Strakou vyhrála na Spartì.“

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese