Czech Republic

Pivo je lék, tvrdil strážníkovi štamgast popíjející na předzahrádce

Když hradeètí strážníci navštívili jednu z pøedzahrádek v Hradci Králové, pivo toèené do skla tam popíjela bez rozestupù a jakékoli ochrany nosu a úst minimálnì desítka lidí.

„Požívání alkoholu na veøejnosti je zakázáno. Víte, jaká je epidemiologická situace v republice, poèty nakaženıch se zvyšují a vy tady sedíte vedle sebe bez roušek a popíjíte všichni pivo. To vám není hloupı? Myslíte si, že je to v poøádku?“ domlouval strážník štamgastùm.

„Pivo je lék,“ dostalo se mu odpovìdi od jednoho ze štamgastù. Hned poté ale museli pøítomní prokázat svou totožnost a stejnì jako provozovatele podniku, kterı jim naléval, je bude øešit správní orgán mìsta. Pokutu na místì nikdo nedostal.

„Cizím nenaléváme“

„Porušili témìø všechna vládní naøízení. Nemìli roušky, sedìli na pøedzahrádce, nedodržovali rozestupy a popíjeli ze skla. Takovı soubìh porušení vládních naøízení pøedáváme správnímu orgánu,“ vysvìtlila mluvèí hradecké mìstské policie Eva Knìžourová.

„To jsou domácí všechno, cizím nenaléváme,“ snažil se bránit muž za barem. Vládní naøízení se porušují denodennì, jen za minulı víkend evidují královéhradeètí strážníci 28 pøípadù, z toho 21 vyøešili domluvou, rozdali 6 pokut za 2 400 korun a jeden pøípad oznámili správnímu orgánu. Nejvíce lidé porušují podle statistik zákaz noèního vycházení. 

„Když nìkdo poruší vládní naøízení vıjimeènì, øešíme to domluvou, napomenutím nebo upozornìním. Pokud se setkáváme s tím, že nìkdo nerespektuje pouèení strážníkù a opakovanì porušuje naøízení, tak pøistupujeme k sankcím a na místì je pokutujeme,“ dodala Knìžourová.

Football news:

FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not