Czech Republic

Piráty povede do sněmovních voleb Bartoš, potvrdili členové v referendu

Hlasovat mùže zhruba tisícovka èlenù pirátského fóra, volební úèast tak byla lehce nadpolovièní. Výsledky hlasování ve støedu okomentují politici Pirátù a STAN na tiskové konferenci.

O jednáních s hnutím STAN rozhodli Piráti v referendu pøed týdnem, vedení dali úkol do Štìdrého dne vypracovat koalièní smlouvu. O ní budou Piráti hlasovat mezi 8. a 11. lednem 2021.

Bartoš v kandidátské øeèi uvedl, že vyjednávání považuje za zásadní. „Naprostou prioritou pro mne zùstává naše strana, naše identita a pirátské hodnoty a program, které musí i v rámci koalice zùstat pevnì ukotveny. Jde totiž o naše nejvìtší bohatství,“ uvedl k obavám èásti strany, podle které by koalice se STAN mohla ubrat z pirátského programu. Konstatoval také, že Piráty èeká v souvislosti s vyrovnáváním se Èeska s koronavirovou epidemií nároèný rok a také pøedvolební kampaò. Pirátùm slíbil, že do ní dá svou sílu a energii.

Piráti spolu se STAN aspirují na pozici hlavního vyzyvatele vládního hnutí ANO. Podle volebního modelu agentury Kantar by se na pøelomu øíjna a listopadu dostali Piráti s 21 procenty za ANO s 27,5 procenta do Snìmovny jako druzí. Starostové a nezávislí (STAN) by skonèili na tøetím místì s 11 procenty. Obì strany nyní øeší, jak s preferencemi zahýbá jejich pøípadná koalice.

Football news:

Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form
Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm
Roten on Mbappe: He's getting worse with his teammates. When Kylian is successful, he is like Ronaldo