Czech Republic

Piráti chtějí projednat audit s šéfy sněmovních stran. Bez hnutí ANO

Podle Pirátù by mìl bıt audit zveøejnìn, projednat by ho mìl kontrolní vıbor Snìmovny a jako zvláštní bod by se mìl objevit i na programu pléna Snìmovny.

Auditní zprávu zaslala EK do Èeské republiky v pátek. Obsah dokumentu nebyl zveøejnìn a oficiálnì nejsou známy ani jeho vısledky. V jarní pøedbìžné zprávì, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve støetu zájmù, protože má stále vliv na podnik Agrofert, pøestože ho vložil do svìøenskıch fondù. Premiér to v pondìlí znovu odmítl a tvrdí, že zákon neporušil. Podle informací tıdeníku Respekt zpráva premiérùv støet zájmu potvrzuje.

Podle MMR ale nejde o finální verzi a Èesko bude mít dva mìsíce na odpovìï a pøípadné pøipomínky. Bartoš svou iniciativu odùvodòuje tím, že se objevují první snahy vısledky auditu ututlat. Spoleèná schùzka stran by podle nìj mìla pomoci koordinovat jejich další postup.

Football news:

Atletico claims the goalkeeper of the national team of Serbia and Eibar Dmitrovic, compensation – 20 million euros
The FA Cup will be held without replays in the 2020/21 season, and there will be one match in the 1/2 final of the League Cup
Ronaldo's entourage denied the option of moving to Barcelona. Cristiano is happy at Juventus
Matuidi moved to Inter Miami Beckham
Morata is one of Juve's candidates for the forward position
Karl-Heinz Rummenigge: Messi can only be stopped if you deprive him of the pleasure of the game
Napoli offered 15 million euros for the Region. Real Madrid wants 25 million^. Real Madrid Defender Sergio Regilon can continue his career in Serie A