Czech Republic

Pfizer přislíbil příští týden plné dodávky vakcíny, informoval vakcinolog Chlíbek

Firma kvùli zvıšení vırobních kapacit v polovinì ledna doèasnì omezila dodávky do celé Evropské unie. Problém øešili na své ètvrteèní videokonferenci i lídøi Evropské unie. „My jsme vyzvali Evropskou komisi, aby intenzivnì vyjednávala s firmou Pfizer, jednání jsou složitá,“ uvedl dnes dopoledne Premiér Andrej Babiš (ANO). Oèkovacích látek bude podle nìj dost pro všechny. „Ale v jiném èase, než bychom potøebovali,“ uvedl.

První informace o omezení dodávek se objevily minulı pátek. Pùvodnì vırobce avizoval, že do normálu se vrátí po 15. únoru. Mluvèí firmy Tomáš Sazima ve støedu sdìlil, že ve druhém ètvrtletí pak budou dávky podstatnì vyšší než pùvodnì domluvené a za celı rok dodá spoleènost do EU místo 300 milionù dávek dvojnásobek.

Pùvodnì se mìly dodávky tento tıden omezit až o 50 procent, reálnì se ale snížily ménì. Místo plánovanıch 95 plat se 195 lahvièkami vakcíny dorazilo 81. Získat z nich bylo možné až 94 770 dávek.

Vakcína spoleèností Pfizer a BioNTech byla první schválená pro použití v EU. Podle dat, která dnes prezentoval novináøùm ministr Blatnı, byla její první dávka podaná více než 166 000 lidí, i druhou dostalo 9000 osob. Celkovì jí mìlo Èesko objednáno asi ètyøi miliony dávek pro dva miliony lidí, objednávky navıšilo na dvojnásobek. 

Už pøíští tıden by mìla bıt schválena také další vakcína od firmy Astra Zeneca, která je druhım klíèovım dodavatelem, na kterého se ÈR v objednávkách vakcíny spolehla. Objednáno jí má tøi miliony dávek. Podle ministra by mohla bıt v ÈR do dvou až tøí tıdnù po schválení.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7