Czech Republic

Pfizer po omezení znovu slíbil plné dodávky očkovací látky, uvedl vakcinolog

Ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO) mluvil o omezení dodávek na tøi tıdny. V pátek odpoledne pak s firmou jednal. Ta kvùli zvıšení vırobních kapacit v polovinì ledna doèasnì omezila dodávky do celé Evropské unie.

Problém øešili na své ètvrteèní videokonferenci i lídøi Evropské unie. „My jsme vyzvali Evropskou komisi, aby intenzivnì vyjednávala s firmou Pfizer, jednání jsou složitá,“ uvedl dopoledne Premiér Andrej Babiš (ANO). Oèkovacích látek bude podle nìj dost pro všechny. „Ale v jiném èase, než bychom potøebovali,“ uvedl.

První informace o omezení dodávek se objevily minulı pátek. Pùvodnì vırobce avizoval, že do normálu se vrátí po 15. únoru. Mluvèí firmy Tomáš Sazima ve støedu sdìlil, že ve druhém ètvrtletí pak budou dávky podstatnì vyšší než pùvodnì domluvené a za celı rok dodá spoleènost do EU místo 300 milionù dávek dvojnásobek.

Pùvodnì se mìly dodávky tento tıden omezit až o 50 procent, reálnì se ale snížily ménì. Místo plánovanıch 95 plat se 195 lahvièkami vakcíny dorazilo 81. Získat z nich bylo možné až 94 770 dávek.

Vakcína spoleèností Pfizer a BioNTech byla první schválena pro použití v EU. Podle dat, která dnes prezentoval novináøùm ministr Blatnı, byla její první dávka podaná více než 166 tisíc lidí, i druhou dostalo 9 tisíc osob. 

Celkovì jí mìlo Èesko objednáno asi ètyøi miliony dávek pro dva miliony lidí, objednávky navıšilo na dvojnásobek. Už pøíští tıden by mìla bıt schválena také další vakcína od firmy Astra Zeneca, která je druhım klíèovım dodavatelem, na nìhož se ÈR v objednávkách vakcíny spolehla. Objednáno jí má tøi miliony dávek. Podle ministra by mohla bıt v ÈR do dvou až tøí tıdnù po schválení.

Football news:

City are racing towards the record set by a team from Wales. In 2016, the New Saints won 27 consecutive games
Flick about Holand in Bayern: Nothing can be ruled out in life
Messi voted in Barcelona presidential election
Liverpool and Real Madrid will compete for Mbappe. Salah may leave amid controversy with Klopp (As)
Pirlo about Ronaldo's rest: He has already scored 20 goals. It is normal for others to score as well. Cristiano-extra advantage
Agent Morabito on the transfer market: We are back in the Doneymar era
The Juve-Porto match will be served by Kuipers, Cakir is scheduled for the Borussia-Sevilla game