Czech Republic

Pěvkyně Urbanová slaví 60. Chystá koncerty, kde zazpívá operu i rock

Rodaèka ze Slaného pøichystala ke svým 60. narozeninám, pøipadajícím na 20. dubna, operní vystoupení, které se však vzhledem k pandemické situaci uskuteèní bez divákù 20. kvìtna v Ostravì. Živì ho bude pøenášet televize Noe. Na podzim by se pak mìly uskuteènit odložené koncerty projektu Druhá tváø, pop-opery s uskupením Barock.

„Jsou tam belcantové písnì, od Andrea Bocelliho, Vangelise i pøevzaté skladby kvarteta Il Divo. Ve druhé pùli si v programu zazpívám rockovou hudbu skupin Nightwish, Queen, Nazareth nebo zpìváka Billyho Idola, u které si zaøádím,“ sdìlila Urbanová.¨

Další setkání s klasickou hudbou pìvkyni èeká 30. kvìtna, kdy vystoupí na open air koncertu z Nepomuka k poctì blahoøeèení Jana Nepomuckého. „Naposledy jsem na jevišti stála v Národním divadle loni na podzim, kdy jsme si tìsnì pøed lockdownem mohla zazpívat Kostelnièku,“ pøipomnìla.

Právì role Kostelnièky z opery Její pastorkyòa od Leoše Janáèka jí pøed lety vynesla Thálii. Považuje ji za svoji nejoblíbenìjší. „Janáèkovu hudbu mám velice ráda. V prosinci jsme pøipravovali novou inscenaci Káti Kabanové v Národním divadle, kde zpívám Kabanichu. Je to absolutnì negativní a zlá žena. Øíkala jsem si, že když nikdy ve svém životì nebudu tchýnì, tak si alespoò tu poøádnou zahraju,“ podotkla.

Další její srdeèní záležitostí je Libuše, kterou by si mìla zazpívat 3. záøí na open air na hradì Støekov. „Už ji pøekládáme od loòského kvìtna, tak to snad tentokrát už klapne,“ uvedla. Zvláštní vztah má Urbanová také k roli Cizí knìžny ve Dvoøákovì Rusalce, ve které debutovala v dubnu 1987 v Divadle J. K. Tyla v Plzni. „Vždy si Cizí knìžnu zazpívám velice ráda, ale teï když vystupuju v Rusalce, zpívám Ježibabu a Cizí knìžnu dohromady, a to se mi moc líbí,“ sdìlila majitelka sopránu s rozsahem tøí oktáv, která si zazpívala i titulní Rusalku, napøíklad v režii Zdeòka Trošky ve Státní opeøe nebo na otáèivém hledišti v Èeském Krumlovì.

Football news:

Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss