Czech Republic

Pěvkyně Eva Urbanová chystá koncerty, na nichž zazpívá operu i rock

 Rodaèka ze Slaného pøichystala ke svým 60. narozeninám, pøipadajícím na 20. dubna, operní vystoupení, které se však vzhledem k pandemické situaci uskuteèní bez divákù 20. kvìtna v Ostravì. Živì ho bude pøenášet televize Noe. Na podzim by se pak mìly uskuteènit odložené koncerty projektu Druhá tváø, pop-opery s uskupením Barock.

„Jsou tam belcantové písnì, od Andrea Bocelliho, Vangelise i pøevzaté skladby kvarteta Il Divo. Ve druhé pùli si v programu zazpívám rockovou hudbu skupin Nightwish, Queen, Nazareth nebo zpìváka Billyho Idola, u které si zaøádím,“ sdìlila Urbanová.

Další setkání s klasickou hudbou pìvkyni èeká 30. kvìtna, kdy vystoupí na open air koncertu z Nepomuka k poctì blahoøeèení Jana Nepomuckého. „Naposledy jsem na jevišti stála v Národním divadle loni na podzim, kdy jsme si tìsnì pøed lockdownem mohla zazpívat Kostelnièku,“ pøipomnìla.

Právì role Kostelnièky z opery Její pastorkyòa od Leoše Janáèka jí pøed lety vynesla Thálii. Považuje ji za svoji nejoblíbenìjší. „Janáèkovu hudbu mám velice ráda. V prosinci jsme pøipravovali novou inscenaci Káti Kabanové v Národním divadle, kde zpívám Kabanichu. Je to absolutnì negativní a zlá žena. Øíkala jsem si, že když nikdy ve svém životì nebudu tchýnì, tak si alespoò tu poøádnou zahraju,“ podotkla.

Další její srdeèní záležitostí je Libuše, kterou by si mìla zazpívat 3. záøí na open air na hradì Støekov. „Už ji pøekládáme od loòského kvìtna, tak to snad tentokrát už klapne,“ uvedla. Zvláštní vztah má Urbanová také k roli Cizí knìžny ve Dvoøákovì Rusalce, ve které debutovala v dubnu 1987 v Divadle J. K. Tyla v Plzni. „Vždy si Cizí knìžnu zazpívám velice ráda, ale teï když vystupuju v Rusalce, zpívám Ježibabu a Cizí knìžnu dohromady, a to se mi moc líbí,“ sdìlila majitelka sopránu s rozsahem tøí oktáv, která si zazpívala i titulní Rusalku, napøíklad v režii Zdeòka Trošky ve Státní opeøe nebo na otáèivém hledišti v Èeském Krumlovì.

Football news:

Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma