Czech Republic

Petr Jákl produkuje americké filmy s Bobem Dylanem a Georgem Clooneym

Jan Žižka je stále ve støižnì a do kin by mìl pøijít pøíští rok. Pandemie vše velmi komplikuje a zpomaluje dokonèení filmu. Hodnì lidí, s nimiž pracuji, už koronu mìlo a na èas je vyøadila z provozu,“ vysvìtluje Jákl, proè se mezitím pustil do vıkonné produkce snímku Calico Joe. 

Román Johna Grishama pøepsal do scénáøe George Clooney, kterı si také ponechá hlavní roli a režii. Jedním z koproducentù projektu je vedle firmy Clooneyho i spoleènost Boba Dylana. „Pracovat s takovımi legendami je unikátní, doufám, že už snad budu moci bıt pøímo u natáèení,“ tìší se Jákl.

Druhım filmem, na nìmž ve Státech pracuje, je thriller o Bordenové The Inhabitant. Zaèal se toèit 9. listopadu v Oklahomì, ale po tøech dnech se ve štábu našlo patnáct lidí s pozitivním testem na covid-19. „Sice se pak ukázalo, že šlo o chybu laboratoøe, ale práce musely stát, což nám udìlalo velkou èáru pøes rozpoèet; doslova,“ líèí Jákl coby jeden z producentù.

Když se u Žižky spøátelil s hercem Michaelem Cainem, pustil se s ním do filmu Best Sellers. Produkoval i váleèné drama The Last Full Measure se Samuelem L. Jacksonem a váleènı snímek Axis Sally s Alem Pacinem. „Co jsem se zapojil do americkıch produkcí, dostávám nejménì jednu nabídku dennì,“ popsal Jákl svùj posun od domácích projektù k zahranièním.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years