Czech Republic

Petice: Blanický manifest za svobodu 2020

My, níže podepsaní svobodní mužové a ženy s nevolí sledujeme vy´voj v našich i v okolních zemích.

Petice: Blanický manifest za svobodu 2020
Foto: pixabay.com
Popisek: Petice - ilustrační foto
reklama

S obavou hledíme na zbrklé, nepromyšlené a neodborné příkazy a zákazy z pera úředníků, které dopadají na naše hlavy a ovlivňují naše životy. Znepokojeni sledujeme, jak se pojem svoboda doslova ztenčuje před očima a absolutní dominanci přebírá pojem kontrola. Tohle nepřipustíme.

Jako rovnoprávní občané této země, zároveň daňoví poplatníci a jako obyvatelé Evropy cítíme a vnímáme, že jsme hrdy´mi nositeli nikoliv jen daňovy´ch povinností, ale i stovky let budovany´ch a krví vykoupeny´ch práv jednotlivce, žijícího uprostřed starého kontinentu. A budeme si za tím stát. Nejsme ovce ve stádu, ale svobodní spolutvůrci našeho státu.

V tuto chvíli požadujeme, abychom bezodkladně nebyli nesmyslně a neoprávněně omezováni v našich právech na shromažďování!

Je načase, aby volení zástupci začali řešit důležité věci a přestali podléhat globálním hysteriím. Smysluplny´ch úkolů, které ovlivní život především našich potomků je celá řada – preventivní opatření proti suchu, pokus o alespoň částečnou potravinovou a spotřebitelskou nezávislost a s tím související péče o tuto zemi ve smyslu fyzickém s ohledem na trvale udržitelny´ rozvoj ve všech oblastech našeho života.

Pozvolnému ukrajování osobních svobod říkáme rezolutně dost! Buďte dobry´mi hospodáři, my vám na to přispíváme odváděním daní a vytváříme hodnoty, které tvoří a rozvíjí naši společnost.

Příklad Mistra Jana Husa, ktery´ pro pravdu zemřel a následné husitské hnutí připomíná, kam může vést dlouhodobá nespokojenost s poměry v široky´ch vrstvách společnosti. Člověk se liší od ostatních forem života na této planetě právě svou nevypočítatelností. Nevypočítatelností v pravém slova smyslu, o níž se inženy´ři lidsky´ch duší nesčetněkrát v historii přesvědčili.

Jak říkal Mistr Jan: „Pravda vítězí!“

My, občané této země, podobně jako občané dalších zemí Evropy, jsme již příliš dlouho ,nenápadně a postupně přetvářeni. V důsledku ztráty jednotící myšlenky, vzájemné sounáležitosti a úcty, sdílených hodnot a zdravé sebedůvěry, se z nás stává čím dál více vnitřně rozdělená a rozhádaná masa, jejíž ambice se omezily na spotřebu a bezohlednou soutěživost.

Pod pláštíkem veškerého materiálního komfortu jsme krok za krokem zbavováni svých těžce vydobytých individuálních svobod a také zodpovědnosti za sebe, své životy, své činy a vzájemnosti s ostatními.

Anketa

Souhlasíte s vypovězením 18 ruských diplomatů kvůli výbuchu ve Vrběticích?

hlasovalo: 2797 lidí

Naše práva jsou nám představována jako relativní a dočasná privilegia. O našich životech se snaží rozhodovat jiní, nabízejíce falešnou iluzi bezpečí, péče a ochrany postavenou na úřady vynucované solidaritě, o jejíž příjemcích ovšem nerozhodujeme my. Z pozice jakýchsi vševědoucích skupin je nám vnucován jednostranný výklad světa, spojený s novým a vyprázdněným jazykem, stejně jako s omezenou možností se k tomuto výkladu vyjádřit v otevřené demokratické diskuzi bez hrozby vyloučení ze společnosti. Kritické myšlení a otevřená diskuze, které vždy sloužily jako ověřený nástroj tvůrčího vývoje společnosti, jsou omezovány a nahrazovány předepsaným myšlením a společenským vylučováním těch, kteří věci vidí jinak.

Obdobně jako před rokem 1989 máme zpátky cenzuru a společenskou dehonestaci.

Pod záminkou ochrany společnosti jako celku – jsou činěny z dospělých členů společnosti poslušné objekty, kterým je sdělováno, co si mají myslet, co si mohou dovolit říkat a co mají dělat. Objekty ideálně, co nejvíce závislé na institucích a politické reprezentaci.

Tento vývoj se nedá označit jinak než jako úpadek a my tomu nehodláme nečinně přihlížet. S cílem obnovit a zachovat to, co považujeme v této společnosti za prospěšné a zdravé, požadujeme:

1. Svoboda jako zodpovědnost

Požadujeme otevřené veřejné konzultace ke všem normám, které mají ambici ubírat z dosavadních práv a svobod jednotlivců. Požadujeme důslednou revizi všech zákonů a norem, které vedou k omezení práv a svobod jednotlivců. Požadujeme přímou zodpovědnost za svá rozhodnutí u těch, kteří je na základě zmocnění občany činí. Jakákoliv kontrola jednotlivce ze strany veřejné správy musí být pod neustálým veřejným dohledem.

2. Svobodný prostor

Svoboda slova a projevu může být v pluralitní demokratické společnosti omezována pouze na základě zákonného zmocnění a v souladu s Ústavou. Nelze akceptovat vyloučení kohokoliv z veřejné debaty či veřejného dění jen pro odlišnost jeho postojů, názorů či přesvědčení. Veřejné školství musí sloužit jako zdroj poznání, vědění, tříbení myšlení a osvojení si kompetencí, které umožní smysluplné uplatnění jednotlivců ve společnosti. Žádná úroveň školského systému nesmí být nástrojem ideologické či politické formace, ale musí poskytovat objektivní a nezaujaté informace vedoucí k posílení soudržnosti a plurality. Odmítáme veřejnou podporu nebo naopak omezování jakýchkoliv ideologických či politických organizací a žádáme o zabránění takovéto podpory či omezování ze strany jiných států a mezinárodních institucí.

3. Jednotící vize

Požadujeme otevřít celospolečenskou veřejnou debatu, zahrnující všechny vrstvy a skupiny ve společnosti, jejímž cílem bude vytvoření jednotné, dlouhodobé a konsenzuální společenské vize. Společné nadhodnoty, ke které se bude moci vztáhnout každý z občanů a která bude spolu s všeobecně platnými hodnotami plnit roli sdílené představy o budoucnosti této země. Potřebujeme vědět kdo jsme, kam kráčíme, co chceme a jak toho chceme dosáhnout. Jaké cíle budeme dlouhodobě sledovat v mezinárodní zahraniční politice a jaké hodnoty budeme prosazovat směrem k občanům. Požadujeme důslednou a cílevědomou obhajobu zájmů občanů České republiky ve všech mezinárodních institucích.

4. Skutečná nezávislost

Požadujeme, aby žádná z veřejných politik nevytvářela závislost občanů na těch, kterým je svěřena veřejná správa. Požadujeme, aby veřejné prostředky nebyly využívány k uspokojování potřeb vybraných skupin a k uplácení těch či oněch voličských či spřízněných skupin. Požadujeme normativní zakotvení rovnosti přístupu a odstranění subjektivního rozhodování o přidělení či přiznání jakékoliv veřejné podpory. Požadujeme jasné vymezení hranic všech veřejných služeb. Požadujeme jasnou definici a revizi toho, co, proč a za jakých podmínek je komu z veřejných prostředků poskytováno. Požadujeme, aby jakkoliv definované potřeby společnosti jako celku nikdy nebyly nadřazeny svobodě jednotlivce s výjimkou trestných činů. Jakýkoliv nadřazený nebo rodičovský přístup státu k občanovi je zcela nepřípustný.

Zdrojem veškeré moci ve státě je lid, vykonavatelům moci tato moc nepatří. Máme toho plné zuby. Nejsme děti. Stát je sluha. Moc vychází z nás. Žijme podle toho.

Více ZDE

Petici můžete podepsat ZDE

Psali jsme:

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude