Czech Republic

Pardubičtí hokejisté míří za hranice, trénovat chtějí v polské Swidnici

„Našli jsme ideální podmínky v polské Swidnici, kam se pøesuneme hned dvakrát bìhem pøíštích dnù do konce nouzového stavu. Ve Swidnici máme k dispozici celı sportovní areál s ledovou plochou, kde budeme trénovat dvakrát dennì,“ uvedl sportovní øeditel Dušan Salfickı na klubovém webu. Poprvé se do Polska Vıchodoèeši vydají již v pátek.

Na soustøedìní odcestuje širší kádr a s tımem se již bude pøipravovat i bıvalı kapitán Tomáš Rolinek, jenž ze zdravotních dùvodù vynechal zaèátek sezony. 

„Odjíždíme v širší sestavì, kde se k základnímu kádru Dynama pøipojí naši hráèi pùsobící v partnerském klubu ve Vrchlabí. Dobrá zpráva je, že s tımem pojedou také Tomáš Rolinek a Jan Zdráhal, kterı se zotavil ze zranìní èelisti,“ øekl Salfickı. Chybìt budou jen dlouhodobì zranìní útoèníci Michal Vondrka a Ondøej Machala.

Doposud se Pardubiètí pøipravovali na venkovních sportovištích hlavnì nedaleko své arény. „Postavili jsme na parkovišti venkovní sportovištì vèetnì inline plochy. Trénujeme od pondìlí do pátku, z toho dvakrát tıdnì dvoufázovì a využíváme lokality v okolí, které bìžnì zaøazujeme do letní pøípravy. Napøíklad bìháme na Vinici a v okolí Kunìtické hory,“ uvedl Salfickı.

Pardubice nejsou jedinım extraligovım tımem, kterı za pøípravou vyrazí do zahranièí. Tøineètí Oceláøi již od minulého tıdne jezdí do Polska, Hradec Králové se v pátek chystá do Nìmecka. Sparta, Mladá Boleslav èi Plzeò trénují na nekryté ploše v Dobøíši.

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better