Czech Republic

Pardubický kraj vyhlásil stav hromadného postižení. Má plné JIP a omezí péči

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolickı v ÈT uvedl, že k tomuto kroku sáhl kraj proto, že má zcela vyèerpanou lùžkovou kapacitu v nemocnicích. 

„Pokud jde o kapacitu lùžek intenzivní péèe, tak ta je vyèerpaná zcela. Pokud jde o lùžka standardní péèe, tak tam už teï máme pacienty na pøistılkách a nedokážeme ji dále rozšíøit, chybí nám personál,“ uvedl Netolickı.

Hromadné postižení zdraví/osob

Situace, kdy zasahující tımy zdravotnické záchranné služby (ZZS) musí postupovat jinım zpùsobem než v bìžné každodenní praxi.

Nastupuje postup v intencích medicíny katastrof (MK), což znamená, že se nemùžeme vìnovat jednomu konkrétnímu pacientovi, ale musíme co nejdøíve vhodnım zpùsobem stanovit priority ošetøování a odsunu u všech postiženıch.

Pokud tedy teï do nemocnic v Pardubickém kraji bude potøeba pøivézt nového pacienta, bude zaøízení podle Netolického žádat o pomoc okolní kraje.

„Je to nová situace, obvykle odpovídá velkému hromadnému neštìstí. Naše nemocnice vyèerpaly veškeré své kapacity,“ podotkl dále Netolickı.

Dnešní 16. hodinu,  k níž kraj stav vyhlásil, oznaèil za bod zlomu.

„My jsme mìli 1. února hospitalizováno 280 pacientù s covidem, nyní jich je pøes pìt set. Hospitalizujeme 70 lidí s covidem dennì a stejnıch 70 lidí nám z nemocnice rozhodnì neodchází,“ sdìlil hejtman.

Dodal také, že už nyní existuje jeden požadavek na pøevoz jednoho pacienta mimo Pardubickı kraj. A to z orlickoustéckého zaøízení. 

Zdravotnictví v kraji podle nìj už není schopno garantovat standardní rozsah péèe. Dalším krokem je pak to, že nemocnice pøejdou na úroveò, kdy budou poskytovat už jen opravdu základní, bazální péèi.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well