Czech Republic

Pardubice? Neozvaly se, řekl Špaček. A tak první výhru v extralize slavil s Třincem

Nabídek poté, co pøedèasnì skonèil v Tappaøe Tampere, prý mìl Michael Špaèek (23) víc. Ne však z Pardubic, odkud byste èekali, že svému odchovanci hodí laso. „Abych se pøiznal, vùbec jsem s nimi nemluvil. Myslím, že se dokonce vùbec neozvaly,“ vyprávìl nedávný reprezentaèní debutant po zápase v Brnì, kde Tøinec nad Kometou vyhrál 3:2 gólem v poslední minutì.

Místo dostal ve druhém útoku Oceláøù mezi Taylorem Leierem a Jackem Rodewaldem. Odehrál slušných 15:55 minut.

Brankáø? Nic k tomu nemám, øekl Varaïa

Po minulém zápase Tøince s Èeskými Budìjovicemi, skonèil divokou tøineckou výhrou 9:7, zase zesílily spekulace o tom, že Oceláøi budou hledat nového brankáøe. Víc toho zatím v jejich brance odchytal Jakub Štìpánek, který je až na 16. místì brankáøských statistik. Zápas v Brnì se mu však povedl.

„Jsem hroznì rád za Kubùv výkon. Ve tøetí tøetinì se dostal do jedné vážnìjší situace, kdy na nìho Schneider jel sám, a podržel nás. Vìøím, že na takový výkon èekal, a že mu pomùže do dalších bojù. V tuto chvíli na to nemám co jiného øíct,“ pronesl k otázce tøineckého brankovištì trenér Václav Varaïa.

„Je pravda, že jsem dlouho nehrál, celkovì jsem toho ani za poslední dva mìsíce moc nenatrénoval. Necítil jsem se úplnì dobøe, abych se pøiznal, ale to jsem oèekával. Snažil jsem se hrát jednoduše. Doufám, že se budu zlepšovat,“ øekl ke svému výkonu Špaèek.

Støelu na branku si nepøipsal. Celý jeho útok za zápas ani jednou nevystøelil.

Tøinecký trenér Václav Varaïa cítil, že bude lepší novou posilu zabudovat do sestavy hned, navíc Oceláøe trápí marodka a nemohli sáhnout do prvoligového Frýdku-Místku, který mìl na programu v pondìlí a dnes dva zápasy venku. Proto se Špaèkovým nasazením neotálel.

Borce, který sám hrál tøi roky v zámoøí, postavil do støedu útoku mezi zámoøské posily.

„Michaela jsme chtìli zaøadit na centra, proto jsme Jacka (Rodewalda) posunuli na kraj. Nechceme až na výjimky rozdìlovat první útok, který nás drží celou sezonu, a taky v dalších útocích jsme cítili, že se udìlaly docela slušné vazby. Nechtìli jsme víc sahat do sestavy,“ vysvìtlil nasazení Špaèka mezi dvì zámoøské akvizice Varaïa.

První zápasový test byl pro Špaèka poøádnì bøitký, zápas v Brnì byl vyhecovaný a ke konci i plný emocí. Tøinec vyhrál gólem z pøesilovky 37 vteøin pøed koncem, ale domácí se dušovali, že jejich hráè vylouèen být nemìl.

„Bylo lepší do toho hned skoèit, protože zápas mi dá víc než trénink. Kometa byla kvalitním soupeøem, hlavnì její první dvì lajny se umí udržet na puku,“ øekl Špaèek.

Za to samé ovšem chválil i jeho trenér Varaïa. V pardubickém odchovanci vidí potenciál a rád by s ním pracoval i déle než do konce této sezony, to mu ale Špaèek zatím pøislíbit neumí.

„Zatím je to do konce sezony,“ potvrdil.

Rozchod s Tapparou Tampere, za kterou v 18 zápasech dal pìt branek, nechtìl pøíliš komentovat. „Rozvázali jsme smlouvu, nebyl s tím problém,“ konstatoval pouze to, co bylo známé již pøed týdnem.

Football news:

Solskjaer on the top 4: The battle will be long. The match with Chelsea is a serious challenge, with the arrival of Tuchel everything has changed there
Bayern signed a contract with Musiala for 5 years, the salary is 5 million euros. Today, the player turned 18 years old
FNL is a place of torment. The clubs themselves pay the league more than it pays them - to rake this out to the new president from the RFU
Manchester United will pay Cavani 2 million euros if they do not extend his contract. The decision will be made when the player heals the injury
Klopp on Liverpool in the top 4: It's a big challenge. We are not so far away, but there is a certain gap
Ronald Koeman: All the top clubs have pressure. Sometimes it seems that only Barcelona plays important matches
Ramos is closer to a new contract with Real Madrid than to leaving the club. The player regularly communicates with Perez