Czech Republic

Papež poprvé veřejně podpořil registrovaná partnerství homosexuálů

„Homosexuálové mají právo žít v rodinì. Jsou to dìti boží a mají na rodinu právo... To, co je nutné udìlat, je vytvoøit zákon o registrovanıch partnerstvích, aby tímto zpùsobem mìli právní ochranu,“ uvedl v dokumentárním filmu papež. 

Agentura Reuters pøipomíná, že souèasnı papež v roce 2010, když pùsobil jako arcibiskup v Buenos Aires, veøejnì odmítl zákon, jež rozšiøoval manželství pro homosexuály. Místo toho podporoval jiné øešení, které by poskytlo homosexuálním párùm právní ochranu.

Ve filmu papež František také telefonuje homosexuálnímu páru, kterı adoptoval tøi dìti. Papež dvojici vyzıvá, aby dìti zapojili do života jejich farnosti i navzdory možnému odporu èásti vìøících. 

Vatikán zákon o registrovaném partnerství nemá. Italskı parlament schválil zákon umožòující civilní sòatky homosexuálù v roce 2016. Proti zákonu poøádala èást italskıch katolíkù demonstrace. Na rozdíl od pøedchozích let ale protesty oficiálnì nezaštítila italská biskupská konference. 

Football news:

Bulykin on Loko's chances of reaching the Europa League play-offs: it Will be very difficult to do anything
Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds