Czech Republic

Oxfordská hospoda, do níž chodil i Tolkien, po 455 letech končí kvůli covidu

Do historické hospody v centru britského Oxfordu chodili studenti, slavní spisovatelé a uèenci 455 let. Na lavicích v podniku, který patøí jedné z oxfordských vysokoškolských kolejí, sedával tøeba autor Pána prstenù J. R. R. Tolkien.

Ekonomické dùsledky koronaviru však podnik The Lamb and Flag (Beránek a vlajka) donutily k 31. lednu definitivnì zavøít, píše Reuters.

Hospoda poprvé otevøela v roce 1566, na souèasné adrese v centru univerzitního Oxfordu je od roku 1613. Majitelem je St. John’s College, jedna ze 45 kolejí, které tvoøí Oxfordskou univerzitu. Výnosy z podniku škola už 25 let dávala na studentská stipendia.

Jméno podniku, Beránek a vlajka, odkazuje na atributy svatého Jana Køtitele, patrona koleje. Nenajdete tu televizi ani jukebox, hosté si sem chodí povídat nebo èíst.

„The Lamb and Flag, stejnì jako mnohé další podniky v pohostinství, byl tìžce zasažen pandemií. (...) Obchodní výsledky za posledních 12 mìsícù znamenají, že hospoda není v souèasnosti finanènì životaschopná,“ uvedl v prohlášení Steve Elston, pokladník koleje St John’s.

Británie byla v karanténì prakticky od bøezna do èervna, drobné uvolnìní pøišlo v létì, opìtovná uzávìra v listopadu, kompletní lockdown 5. ledna, pøipomíná Reuters.

Football news:

Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive
Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible
Ronaldo ranked in the top 3 scorers of Juventus in Serie A in the XXI century (71 goals). He overtook Dybala
Rostov did not file a protest against the result of the match with Zenit. Replay is not possible (SE)
Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo