Czech Republic

Ostuda regionu, hodnotí moravskoslezští politici incident poslance Volného

Navíc právì Volnı a další moravskoslezskı poslanec z Jednotnıch Marian Bojko odmítají ve Snìmovnì nosit naøízené roušky (o šarvátce ve Snìmovnì ètìte zde).

„To, co pøedvedli poslanci Volnı a Bojko, byl jen vrcholek ledovce toho, co se ve ètvrtek v Poslanecké snìmovnì dìlo. Pocit, že všichni mají právo dìlat jen to, co sami chtìjí, není principem demokracie. Bohužel ten den byla ve Snìmovnì nesnášenlivost dominující,“ øekl hejtman a souèasnì poslanec ANO Ivo Vondrák.

„Co se tıèe roušek, tak mám pana Volného na jedné úrovni s bıvalım prezidentem Václavem Klausem, protože na okolí pùsobí zcela stejnì. Je to ostuda,“ dodal Vondrák.

Primátor Karviné Jan Wolf (ÈSSD) nechtìl incident šíøeji komentovat. „Bylo to prostì nepøípustné jednání poslance. Ani mnì nedìlá dobøe nosit roušky, ale pokud každı budeme dìlat jen to, co chceme, tak to daleko nedotáhneme,“ konstatoval.

Wolf dìlal Hanzelovi v minulosti námìstka primátora. „Ale o tom, co se teï dìlo ve Snìmovnì, jsme se nebavili,“ poznamenal.

Zuzana Klusová z Pirátù øekla, že Volnı se dlouhodobì projevuje velmi extravagantnì až ostudnì. I ona jako karvinská opozièní zastupitelka vedení mìsta èasto kritizuje.

„I vùèi panu Hanzelovi jsem mìla øadu námitek, ale v žádném pøípadì by mì nenapadlo šíøit pomluvy, které se sice ve mìstì nìkolik let objevují, ale nikdy nebyly nikım prokázány,“ zmínila narážky Volného na to, že se Hanzelovi prı pøezdívá podle procent z mìstskıch zakázek.

21. ledna 2021

Komunistickı poslanec Leo Luzar považuje Volného poèínání za jeho politickı marketing a jeho vystupování je podle nìj dlouhodobì politicky agresivní.

„V nìkterıch vìcech má sice pravdu, má dobrá témata, ale tou agresí všechno zabíjí. Tøeba korupce v komunální politice je jistì téma k diskuzi, ale nikdo se k nìmu právì kvùli jeho agresi nepøidá,“ poukázal Luzar.

Volnı: Sociální demokraté napadli mì

Místostarosta Rychvaldu na Karvinsku Pavel Stanìk byl s Volnım zhruba rok v SPD. „Vzhledem k tomu, že pan Volnı má osm mìsícù do konce mandátu, tak se potøeboval zviditelnit. A i laciná a negativní reklama je reklama. Je to bohužel ostuda, tohle by se nemìlo stávat,“ øekl.

Volnı se v médiích už nìkolikrát zmínil, že Hanzela podle jeho názoru neurazil, protože jen prı chtìl øíct, že má pøezdívku Hanzel desítka. A exprimátor ho prı sám vyzval, aby pøišel. Potyèku pak podle Volného vyprovokovali další sociální demokraté. 

„My z politickıch i obèanskıch dùvodù nebudeme v Poslanecké snìmovnì nosit symbol nastupujícího nového svìtového øádu a globálního ekonomického resetu – roušky,“ vyhlásil Volnı, kdysi poslanec za SPD, nyní pøedseda takzvanıch Jednotnıch. Za nenošení roušky ho pak poslanec TOP 09 Dominik Feri nazval sobeckım idiotem.

21. ledna 2021

Football news:

Atletico were better in the 1st half, Real Madrid in the 2nd. A good result for us. Benzema on the draw
Zidane is equal to Del Bosque in the number of games at the head of Real Madrid - 246. Only Munoz has more-605
Only Liverpool and a 20-team Ligue 1 side have not scored at home since playing in the 2021 top 5 of the Europa League
Carragher on Liverpool: They are now psychologically dwarfed. Such a game is unacceptable
Iturralde Gonzalez about Felipe's hand in the match with Real Madrid: It is lowered, in a natural position
Bruno is 2+0 for 8 games against the big six this season in the Premier League. He scored a penalty for Tottenham and City
Klopp on 0:1 with Fulham: Liverpool players have the right qualities, but they can't show them