Czech Republic

Ostravský Zvolánek je nejmladším hráčem v historii basketbalové ligy

Nejvìtší zásluhu na úspìchu Kolína mìl s 25 body a osmi asistencemi kapitán Adam Èíž. Po 21 bodech zaznamenali v dresu hostù Devante Wallace a Lee Skinner, kterı navíc pøidal osm doskokù a šest pøihrávek. Kolín natáhl svou vítìznou šòùru na ètyøi zápasy, Hradec naopak doma prohrál po sérii tøí úspìchù.

K posunu na tøetí místo pomohla Kolínu i ztráta USK, kterı sice s Brnem prohrával až o 15 bodù, ale nakonec mohl pomıšlet i na vítìzství. Díky trojce Ondøeje Sehnala se domácí 44 sekund pøed koncem ujali vedení, ale hosté košem Javiona Blakea skóre otoèili a USK se v posledních 21 vteøinách už na zvrat nezmohl.

„V prvním poloèase USK tahalo nohy. Musíme si uvìdomit, co absolvovali v tomto tıdnu a v tom pøedchozím byli po covidu,“ pøipomnìl trenér Brna Lubomír Rùžièka dlouhou herní pauzu soupeøe a pak nároènı program v uplynulém tıdnu. „Pak pøešli na zónovou obranu a nám to tam nepadalo. Nakonec nevyhrál lepší, ale šastnìjší tım,“ prohlásil.

„V prvním poloèase jsme se nedrželi taktickıch pokynù a to nás stálo zápas,“ øekl asistent trenéra USK Martin Bašta. „Ve druhém poloèase jsme se dostali zpìt z minus patnácti do plusu, za což patøí hráèùm kredit. Zaèali jsme hrát zónu, s kterou mìlo Brno velké problémy. Rozhodly malièkosti, které pøevážily zápas na stranu Brna,“ dodal.

Tìsnım vısledkem skonèilo i severoèeské derby, ve kterém Dìèín uspìl 89:87 v Ústí nad Labem, vyhrál po ètyøech porážkách za sebou a pøipsal si první vítìzství v novém roce. Ve zbıvajícím utkání programu 20. kola si Svitavy poradily 80:72 s posledním Olomouckem.

Ostravskı Jakub Zvolánek dostal proti Nymburku šanci na více než osm minut a ve vìku 15 let a dva mìsíce se stal nejmladším hráèem v historii nejvyšší soutìže. Pøekonal Matìje Svobodu, kterı rovnìž v dresu NH Ostrava debutoval v bøeznu 2012, když mu bylo 15 let a šest mìsícù. 

Kooperativa Národní basketbalová liga mužù

9. kolo:
Nejvíce bodù: Alleyn 22, Šmíd 12, Heinzl 10 - Harding 17, Zimmerman 13, Køíž 12.

Nejvíce bodù: Sedmák 28, Lošonskı 27, Stamenkoviè 17 - Èíž 25, Wallace a Skinner po 21.

Nejvíce bodù: Bujnoch a Johnson po 15, Matìj Svoboda 12 - Bezbradica 25, Pekárek 18, Feštr 10.

Nejvíce bodù: Mareš 20, O. Sehnal 17, Štìrba 10 - Farskı 18, Puršl 14, Krakoviè 13.

Nejvíce bodù: Autrey 19, David a Rakoèeviè po 15 - Pomikálek 26, O. Šiška 21, Kotásek 12.

KLUBZÁPASYVİHRYPROHRYSKÓREPROCENTA

Football news:

Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December
Aubameyang pro 3-2 with Benfica: Arsenal showed character and deserved to win