Czech Republic

Ostrava - Teplice 1:1, hosté smutní, Baník zachránila penalta na konci

Ostrava ztratila body poètvrté z posledních pìti kol a v neúplné tabulce je devátá. Teplice byly po minulé neèekané remíze 1:1 se Slavií blízko plnému zisku, ale po dalším nerozhodném vısledku zùstaly ètrnácté.

utkání jsme sledovali minutu po minutì

Baník zaèal aktivnì a už na konci první pìtiminutovky mohl vést. To by však evidentnì trochu zaskoèenı Zajíc po pøesném Fillovì centru ze strany z malého vápna nesmìl pøestøelit.

Hra se pak srovnala opticky i na šance poté, co se ve 21. minutì po teplickém brejku dostal za obranu Moulis. Obešel i Laštùvku, ale zakonèení do prázdné branky mu èistım skluzem zmaøil Fillo.

„Chtìl jsem si to píchnout vedle Laštùvky. Jak jsem zbrzdil s míèem, tak Fillo mì dohnal a ještì mi ten balon ukopnul. Byla to velká škoda, že už toto nebyl gól,“ øekl novináøùm Moulis.

Po zajímavé dvacetiminutovce se utkání zmìnilo spíše v boj, v nìmž pøíliš místa pro fotbal nebylo. Jednu z mála možností mìli Ostravané zásluhou pøesného centru Buchty z pravé strany, ale Zajíc ani ve druhé situaci nedokázal hlavou míè umístit mezi tyèe.

„Hlavnì v prvním poloèase nebyl vıkon podle pøedstav. Sice jsme si vytvoøili dvì šance, ale hernì jsme nebyli lepší,“ pøipustil ostravskı trenér Luboš Kozel.

Se zhoršujícím se terénem byl neurovnanı charakter zápasu ještì vıraznìjší. Vzruch do zápasu vnášely témìø vıhradnì jen standardní situace a nákopy do vápna. Po jednom z nich v 63. minutì ukázal sudí Ginzel po srážce nìkolika hráèù v teplickém vápnì na penaltovı bod, ale po poradì s videorozhodèím pokutovı kop pro Ostravu odvolal.

„Tomáš Kuèera, kterı u toho byl, øíkal, že se tam srazili dva Ostraváci. Takže to byl správnı verdikt,“ uvedl Moulis.

Chvíli nato udeøili Severoèeši. Ostravskı Jánoš v 69. minutì zariskoval v rozehrávce, kterou mu hosté vystihli a po Marešovì rychlé kolmici za obranu Moulis levaèkou jistì obstøelil Laštùvku.

Teprve poté se Ostrava probrala a Zajíc mohl rychle vyrovnat. Sám pøed brankáøem ale Ètvrteèku neprostøelil a Juroškovu dorážku pøed èarou vyhlavièkoval Vondrášek.

Z územní pøevahy v závìru rezultoval další spornı moment v hostujícím vápnì. Zákrok Maceje na Jurošku tentokrát sudí po poradì s videorozhodèím a pøezkoumání situace u monitoru posoudil jako faul a Stronati v 87. minutì levaèkou bezpeènì zavìsil.

„Zbyteèné, hráè byl vytlaèenı z vápna, stál zády k brance. Bylo to špatnì vyhodnocené, hloupı faul a vyrovnání,“ litoval Moulis.

Baník v nastavení ještì mohutnì tlaèil a zahnal soupeøe až do šestnáctky, ale na remíze se už nic nezmìnilo. Tepliètí bodovali s Ostravou v lize poètvrté za sebou.

„Vìøil jsem, že to už dotáhneme k vıhøe, ale Baník ukázal svoji domácí rvavost. Bod za remízu na Baníku bereme a jsme za nìj rádi,“ øekl teplickı trenér Radim Kuèera.

„V druhém poloèase nás probudil až gól, kterı jsme inkasovali po vlastní ztrátì. Pak jsme si vynutili tlak i šance, nemìli jsme jich málo. Zajíc mohl dát ètyøi góly. Ale poøád platí, že se na gól nadøeme. Ani dnes jsme ho ze hry nedali,“ uvedl Kozel.

Rozhodèí: O. Ginzel - M. Flimmel, J. Dohnálek

Pøejít na on-line reportáž

Football news:

Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest