Czech Republic

Osm lidí, z toho šest Francouzů, zabili neznámí útočníci v rezervaci v Nigeru

„Zemøelo osm lidí: dva obèané Nigeru - turistický prùvodce a øidiè - a šest Francouzù,“ uvedl guvernér Tidjani Ibrahim Katiella. Útoèníci pøijeli na motorkách do žirafí rezervace v oblasti Kouré, která je domovem posledních stád žiraf v západní Africe. 

Celý incident nyní vyšetøuje policie a další podrobnosti zveøejní pozdìji, dodal guvernér. Nigerská vláda se zatím k útoku nevyjádøila, úøad francouzského prezidenta smrt Francouzù potvrdil. Emmanuel Macron podle svého úøadu hovoøil po telefonu se svým nigerským protìjškem, detaily jejich telefonátu ale nebyly zveøejnìny.

Francouzská vláda varovala své obèany pøed cestami do mnoha èástí Nigeru, kde operují radikálové z nìkolika ozbrojených skupin, napøíklad z uskupení Boko Haram èi ozbrojenci napojení na Islámský stát.

Žirafí rezervace v Kouré leží jihovýchodnì od Niamey a je oblíbenou turistickou atrakcí. Africký Niger se nachází ve velmi nestabilním regionu, sousedí se sedmi státy, mezi kterými jsou i další zemì bojující s násilnými incidenty, napøíklad Libye, Mali, Èad èi Nigérie.

Niger je prezidentská republika nacházející se témìø uprostøed saharské Afriky mezi státy Mali, Alžírsko, Libye, Èad, Nigérie, Benin a Burkina Faso. Na území o rozloze 1,2 milionu kilometrù ètvereèních žije jen 21 milionù obyvatel.

Football news:

Juve without Ronaldo could not beat Verona and Crotone in Serie A
Vardy has scored 11 goals in 12 games against Arsenal in the Premier League. Only Rooney has more
15,000 Teddy bears were planted at the Heerenveen match as part of a campaign to fight cancer. Toys sold for 230 thousand euros
Adidas and Pharrell Williams have reinvented the old forms of Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Bayern Munich and Juve. The design is hand-made and celebrates imperfection
Barcelona filed a complaint about the refereeing of the match with Real Madrid to the Spanish football Federation
Depay dedicated a goal for Lyon to van Dijk: Stay strong, my brother
Fabio Paratici: We are negotiating a contract with Dybala. Interested in an extension