Czech Republic

Opilý mladík bez řidičáku boural, traktorem odhodil auto na ženu s dítětem

Pìtadvacetiletı mladík boural v nedìli po sedmé veèer v obci Tøeština pøi prùjezdu levotoèivou zatáèkou.

„Nezvládl øízení a narazil do zaparkovaného auta, které tím posunul, a to poté narazilo do jednatøicetileté ženy s koèárkem. Ta i s dítìtem upadla na trávník,“ popsala policejní mluvèí Tereza Neubauerová.

Mladík, kterı pøi snaze zabránit nehodì strhl øízení vlevo, následnì ještì pøejel silnici na druhou stranu, kde narazil do rohu rozestavìného domu.

„Pøivolaní policisté u nìj po nehodì provedli orientaèní dechovou zkoušku na alkohol, pøi které mu pøístroj namìøil 1,86 promile,“ doplnila Neubauerová.

Hmotné škody na ponièenıch autech a domu byly pøedbìžnì vyèísleny na 65 tisíc korun, žena byla i s dítìtem byla pøevezena do nemocnice na vyšetøení. Mladému neøidièi nyní hrozí pokuta, zákaz øízení a v krajním pøípadì také až tøíleté vìzení.

Football news:

In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season
Barella about 2:1 with Bayer: We put to shame Inter's critics who doubted our unity