Czech Republic

Opilého pracovníka zooparku na Mělnicku pokousal tygr, muž přišel o prsty

Událost se stala v sobotu 23. ledna odpoledne.

„V areálu zooparku v obci Pøívory došlo k pokousání pìtatøicetiletého muže tygrem, který byl za møížemi. Pøípad provìøujeme. Zabýváme se všemi okolnostmi, pøedevším tím, zda v areálu nedošlo k ublížení na zdraví z nedbalosti porušením stanovených zásad bezpeènosti práce,“ sdìlila mluvèí mìlnické policie Lucie Nováková.

U zranìného muže byla provedena dechová zkouška, které byl schopen i pøes svoje zranìní. Nadýchal 2,6 promile alkoholu.

Podle serveru Tn.cz šlo o jednoho z pracovníkù, který vypomáhal v zimovišti zvíøat cirkusové rodiny Berouskù.

Vyjádøení zástupcù zooparku redakce portálu iDNES.cz shání.

Záchranáøi uvedli, že muž utrpìl vážné poranìní obou horních konèetin.

„Došlo k èásteèné skalpaci a ztrátovému poranìní prstù. Po nezbytné péèi byla osoba pøevezena do vinohradské nemocnice,“ dodala mluvèí støedoèeských záchranáøù Petra Effenbergerová.

Football news:

Ndombele on Pochettino's training sessions: They played a role in my injuries. I wanted to return to France
Tuchel will be allocated more than 250 million euros for summer transfers at Chelsea. Abramovich gave the go-ahead (Sport1.De)
Paratici on the injury of Dybala: The reviews of specialists are not as bad as they expected in Juve
Jose Mourinho: Pressure is like oxygen. The problem is when he's not there
Flick pro 5:1 with Cologne: Bayern deserved such a victory. Some episodes were not very pleasant
In the match of the Premier League, everyone got confused and quarreled: the referee first canceled the goal, then counted it, then canceled it again. This headline broke
Brighton defender dunk on the referee in the match against West Brom: He made a shameful, terrible decision